Artykuł

03 grudzień 2013

Nowe muzea, nowe kolekcje. Miejsce i rola zbiorów w muzeach historycznych

Kategoria: Konferencje, Wystawy, Albumy i fotografie, Spotkania, Projekty otwarte - zgłoszenia, Holocaust, Debaty, Źródła , Aktualności, Metodologia

 

W czwartek, 12 grudnia w Warszawie, w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich odbędzie się konferencja naukowa pt.

Nowe muzea, nowe kolekcje. Miejsce i rola zbiorów w muzeach historycznych.

Organizatorami wydarzenia są  Muzeum Historii Żydów Polskich i International Council of Museums Polska

Tak o idei i programie planowanych debat oraz dyskusji piszą Organizatorzy: 

W ostatnich latach powstało w Polsce kilkanaście nowych muzeów historycznych: Muzeum Powstania Warszawskiego; Muzeum Historii Polski; Muzeum II Wojny Światowej; Europejskie Centrum Solidarności; Muzeum Historii Żydów Polskich. Część z nich już zainaugurowało działalność, inne zrobią to wkrótce. Muzeum Historii Żydów Polskich początkowo planowane jako instytucja praktycznie pozbawiona zbiorów przez ostatnie kilka lat zebrała oryginalną kolekcję muzealiów. To skłoniło Muzeum do zastanowienia nad rolą i znaczeniem kolekcji w nowych muzeach.

Spotkanie towarzyszy wystawie Biografie rzeczy. Dary z kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskiej, prezentowanej w MHŻP od 17 października br.

Ekspozycja stanowi pierwszą prezentację zbiorów muzeum i próbę nowoczesnego spojrzenia na przedmioty muzealne. Opowiadają one o sobie i losach człowieka, który przyczynił się do ich zachowania. Na wystawie prezentujemy nie tylko te wyjątkowe przedmioty, lecz także sylwetki niezwykłych ludzi, którzy przekazali dary i tym samym zainwestowali w nową instytucję swoje emocje, historie i biografie  - podkreślają twórcy wystawy.

 

Program konferencji

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 – 9.15 Otwarcie konferencji: Powitanie dyrekcji Muzeum Historii Żydów Polskich: 

 • Andrzej Cudak, p.o. dyrektora muzeum
 • Katarzyna Nowakowska-Sito, zastępca dyrektora muzeum ds. wystaw i zbiorów muzealnych

9.15 – 9.45 Dorota Folga-Januszewska, ICOM - Muzeum jako projekt. Kolekcja wyobrażeń

9.45 – 10.30 Judyta Pawlak i Wojciech Leder – kuratorzy wystawy Biografie Rzeczy. Dary z kolekcji Muzeum Historii Żydów Polskich oprowadzą uczestników konferencji po wystawie

10.30 – 10.45 Przerwa

10.45 I SESJA

Moderator: Dorota Folga-Januszewska

 • 10.45 – 11.15 Anna Ziębińska-Witek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Renesans materialności, czyli o powrót obiektów do muzeum
 • 11.15 – 11.45 Ewa Klekot, Uniwersytet Warszawski - Potencjał narracyjny „obiektu etnograficznego”
 • 11.45 – 12.15 Jolanta Aniszewska, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie - Wspomnienia pisane głodem… Pomiędzy historią człowieka a pytaniem o dzieje regionu
 • 12.15 – 12.45 Marta Zawodna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Ludzkie szczątki jako obiekt muzealny na przykładzie ekspozycji w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau

12.45 – 13.30 Przerwa obiadowa

13.30 II SESJA

Moderator: Katarzyna Nowakowska – Sito

 • 13.30-14.00 Anna Lebet-Minakowska, Muzeum XX Czartoryskich - Czy kolekcje muzealne są potrzebne? Dzieło sztuki jako podstawa do narracji historycznej – na przykładzie cyklu wykładów: “Judaizm – poznać znaczy zrozumieć”.
 • 14.00 – 14.30 Bartłomiej Garba i Marcin Westphal, Muzeum II wojny światowej - Jak kształtować zasób muzealny i jak nim zarządzać? Próba przedstawienia doświadczeń zebranych podczas gromadzenia i opracowywania zbiorów.
 • 14.30 – 15.00 Hanna Zaremba-Ankiersztejn, Muzeum Powstania Warszawskiego - Rola kolekcji w muzeum narracyjnym
 • 15.00 – 15.30 Hubert Bilewicz, Uniwersytet Gdański- „Za granicą sztuki”: kwestie reprezentacji polskich artystów-emigrantów w Muzeum Emigracji w Gdyni
 • 15.30 – 16.00 Arnaud Dechelle, University of Lincoln - “When stories become history”. The use of personal artefacts and testimonies in historical exhibitions

16.00 – 16.30 przerwa

16.30 – 18.30 DEBATA: Nowe muzea, nowe kolekcje. Miejsce i rola zbiorów w muzeach historycznych

 • Ewa Domańska, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • Katarzyna Nowakowska – Sito, p.o. zastępcy Dyrektora ds. Wystaw i Zbiorów
 • Igor Kąkolewski, Muzeum Historii Polski

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016