Artykuł

29 sierpień 2017

Konkurs Europejskiego Centrum Solidarności na najlepsze prace: magisterską i doktorską (zgłoszenia do 24 listopada)

Kategoria: XXw, Konkursy i nagrody historyczne, Aktualności

Europejskie Centrum Solidarności zaprasza do nadsyłania zgłoszeń w konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską dotyczącą tematyki związanej z historią Solidarności, opozycją wobec komunizmu i dyktatury lub ideą solidarności społecznej. 

 

Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszej pracy magisterskiej i doktorskiej powstałej po 2015 roku, dotyczącej tematyki związanej z historią Solidarności, opozycją wobec komunizmu i dyktatury oraz/lub ideą solidarności społecznej, dysponującej wysokim potencjałem innowacyjności i odznaczającej się dużą wartością merytoryczną.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie obronione po 2015 roku prace magisterskie, doktorskie z dziedziny szeroko pojętej humanistyki, w tym dziedzin m.in. takich jak: historia, socjologia, filozofia, psychologia, prawo, kulturoznawstwo, ekonomia itp.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe – 5000 zł za najlepszą pracę magisterską i 7000 zł za najlepszą pracę doktorską, prace zostaną publikowane przez ECS w formie książkowej.

 

Zgłoszenie przyjmowane są do 24 listopada 2017 roku. Zwycięskie prace zostaną opublikowane przez centrum w ramach serii wydawniczej Biblioteka ECS. Konkursu zostanie rozstrzygnięty 18 grudnia 2017 roku.

 

informacji dotyczących konkursu udziela dr Przemysław Ruchlewski, tel.: 58 772 40 56, e-mail: p.ruchlewski@remove-this.ecs.gda.pl

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 

Źródło: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

 

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016