Artykuł

16 lipiec 2017

CfP: Kulturowa Historia Podróżowania, Katowice, 27-28 XI 2017 r. (zgłoszenia do 15 IX)

Kategoria: Konferencje, Aktualności, Historia społeczna, Historia kulturowa

W dniach 27-28 listopada w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa „Kulturowa Historia Podróżowania”. Jej organizatorami są: Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – oddział Katowice, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka – CINiBA oraz wydawnictwo grupakulturalna.pl.

 

Konferencja ma być okazją do podjęcia szerokiej kulturoznawczej refleksji na temat podróżowania. Ważne będą zarówno zagadnienia historyczne, jak i zjawiska współczesne, rozważania teoretyczne oraz interpretacje konkretnych praktyk. Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przedstawicieli różnych dyscyplin, szczególnie kulturoznawców, historyków kultury i antropologów kulturowych. Wykłady gościnne wygłoszą: prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW) oraz prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Instytut Historii UJ).

 

 

Proponowane Wątki I Obszary Badawcze:

• historia podróżowania,

• podróżowanie w różnych kulturach,

• cele, role i funkcje podróżowania,

• kulturowe wyobrażenia na temat podróży,

• podróżowanie jako przemieszczanie się między kontekstami kulturowymi,

• podróżowanie w tekstach kultury,

• figury podróżników: nomada, włóczęga, turysta, kupiec, migrant i inne,

• środki podróży, strój, bagaż i inne materialne wyposażenie podróżnika,

• historie podróży i sylwetki podróżników;

• przewidujemy także specjalny panel z okazji Roku Josepha Conrada.

 

Wskazane wątki są tylko przykładowe, organizatorzy zachęcają także do innych propozycji w zakresie tematu konferencji.

 

 

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 15 września 2017 r. na adres: kulturowahistoria@us.edu.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, stopień naukowy, afiliację, tytuł, streszczenie referatu (ok. 1000-1500 znaków). Opłata konferencyjna wynosi 350/250 zł (pracownicy naukowi/doktoranci) i obejmuje: dwa obiady, bufet kawowy w przerwach oraz koszty wydania publikacji. Noclegi uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie (organizatorzy mogą pomóc w wyborze hotelu blisko Uniwersytetu).

Program konferencji ogłoszony zostanie pod koniec września. Czas trwania wystąpienia powinien wynieść maksymalnie 20 min. Przewiduje się wydanie recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

 

Rada Naukowa Konferencji:

• dr hab. Marek Pacukiewicz – przewodniczący,

• prof. zw. dr hab. Ewa Kosowska,

• dr hab. Aleksandra Achtelik,

• dr Adam Pisarek – I sekretarz,

• mgr Jakub Dziewit – II sekretarz.

 

Organizatorzy:

• Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ,

• Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – oddział Katowice,

• Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych,

• Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka – CINiBA,

• wydawnictwo grupakulturalna.pl.

 

Współpraca I Patronaty:

• Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego,

• Laboratorium Kultury.

 

Informacje Kontaktowe:

• e-mail ogólny: kulturowahistoria@us.edu.pl

• strona konferencji: www.thk.us.edu.pl (lub www.thk.us.edu.pl, zakładka „Konferencje naukowe”)

• wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/259674807838471/

 

 

Źródło: Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016