Artykuł

27 kwiecień 2017

Ukazał się nowy zeszyt "Kwartalnika Historycznego" (1/2017)

Kategoria: Nowości wydawnicze, Informacja wydawnicza, Aktualności, Czasopisma naukowe

Ukazał się pierwszy w tym roku numer „Kwartalnika Historycznego”. Zeszyt jest wyjątkowy, bo sprofilowany tematycznie. Pomieszczono w nim teksty poświęcone wielkim postaciom historiografii: artykuł Zofii Zielińskiej o polemice Bronisława Dembińskiego z Szymonem Askenazym z początku XX w., rozprawę Piotra Bilińskiego o działalności Władysława Konopczyńskiego w Polskim Towarzystwie Historycznym i studium Michała Tymowskiego o szkole historycznej Mariana Małowista. W dziale artykułów opublikowano wypowiedzi Marka Kornata i Leszka Kuka poświęcone kontrowersyjnej książce Andrzeja Nowaka Zapomniany appeasement. Pierwsza zdrada Zachodu (2015). Blok tekstów o wielkich historykach zamyka recenzja Roberta Frosta dzieła Mychajły Hruszewskiego o Ukrainie. Ponadto w numerze znalzały sie również recenzje  m.in. prac Geralda Stone’a o Kaszubach i Serbołużyczanach (Tomasz Jaworski, Wiktor Krajniak), Piotra Góreckiego o Księdze henrykowskiej (Przemysław Wiszewski), a także rozprawy archeologa Marcina Danielewskiego o systemie grodowym na Kujawach (Tomasz Jurek).

 

„Kwartalnik Historyczny” to czasopismo Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, wydawane we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym, dystrybuowane przez Wydawnictwo Naukowe Semper. Jest najstarszym polskim czasopismem historycznym, założonym przez Xawerego Liskego w 1887 r. Dotychczas ukazały się 123 roczniki czasopisma. W „Kwartalniku Historycznym” publikowane są artykuły poświęcone dziejom Polski i dziejom powszechnym od średniowiecza do czasów najnowszych oraz artykuły recenzyjne i recenzje na temat książek naukowych z tego zakresu chronologicznego. Nad poziomem merytorycznym i wydawniczym „Kwartalnika Historycznego” czuwa zbierający się każdego roku Komitet Redakcyjny złożony z wybitnych historyków krajowych i zagranicznych.

 

 

Kwartalnik Historyczny, Rocznik CXXIV, nr 1/2017 - spis treści:

 

Artykuły

Zofia Zielińska, Polemika Szymona Askenazego i Bronisława Dembińskiego (1903–1904)

Piotr Biliński, Działalność Władysława Konopczyńskiego w Polskim Towarzystwie Historycznym (1913–1939) 

Michał Tymowski, Czy w historiografii polskiej istnieje „szkoła Małowista”?

 

Przeglądy-polemiki-materiały

Marek Słoń, W odpowiedzi na uwagi Tomasza Jurka zawarte w recenzji książki Janusza Tandeckiego, Krzysztofa Kopińskiego Edytorstwo źródeł historycznych

Artykuły recenzyjne i recenzje

Leszek Kuk, Między wielkością a małością. Polska wobec koncertowej kakofonii mocarstw na przełomie swych dziejów (1914–1945)
Marek Kornat, Pierwsza zdrada Zachodu. Wokół książki Andrzeja Nowaka

http://kh-ihpan.edu.pl/images/KH1-2017/07_Recenzje.pdf

Recenzje
G. Stone, Slav Outposts in Central European History: The Wends, Sorbs and Kashubs — Tomasz Jaworski, Wiktor Krajniak
M. Danielewski, Sieć grodowa na Kujawach oraz jej funkcje od połowy X do końca XIII wieku — Tomasz Jurek
P. Górecki, Text and the World. The Henryków Book, Its Authors, and their Region, 1160–1310 — Przemysław Wiszewski
M. Hrushevsky, History of Ukraine-Rus’ — Robert Frost
Z.A. Derwiński, W okowach wielkiej trójki. Polityka zagraniczna rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Obczyźnie pod kierownictwem Stanisława Mikołajczyka (14 lipca 1943 – 28 listopada 1944) — Paweł Duber

 

Komunikaty

Konkurs im. Profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii

 

 

Źródło: Instytut Historii PAN, Kwartalnik Historyczny

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016