Artykuł

11 wrzesień 2014

Dr Wojciech Frazik laureatem Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza.

Kategoria: Nowości wydawnicze, XXw, Konkursy i nagrody historyczne, Aktualności, Biografie

 

W czwartek, 11 września w siedzibie Centrum Edukacyjnego IPN – Przystanek Historia  podczas konferencji naukowej pt. Profesor Tomasz Strzembosz – Człowiek, Uczony, Obywatel” wręczona została Nagroda im. prof. Tomasza Strzembosza, przyznawana  autorowi najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski.

Jury konkursowe, obradujące pod przewodnictwem prof. dr. hab. Tomasza Szaroty (w składzie: Irena Lasota, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Wojciech Materski, dr hab. Marek Wierzbicki) z grona 4 nominowanych pozycji nagrodę główną przyznało dr Wojciechowi Frazikowi, autorowi książki: Emisariusz Wolnej Polski. Biografia polityczna Wacława Felczaka (1916-1993), Wydawnictwo IPN, Kraków 2013, 

Nagrodzona praca powstała w oparciu o doktorat, przygotowany pod kierunkiem prof. dr hab. Czesława Brzozy i pomyślnie obroniony przez Autora w grudniu 2012 r. na Wydziale Historycznym UJ.

Prof. T.Szarota w wygłoszonej laudacji podkreślał imponujący zakres prac badawczych wykonanych przez laureata oraz wykorzystanie nie tylko ogromnego zasobu materiałów zgromadzonych w archiwach polskich i zagranicznych ale również dotarcie do osób bezpośrednio znających i pamiętających prof. Wacława Felczaka.  Książka dr Frazika – dodał prof. Szarota – przypomina także postać prof. Henryka Wereszyckiego, wybitnego historyka i przyjaciela prof. Wacława Felczaka.

Cieszę się, że książka otrzymała Nagrodę im. Tomasz Strzembosza ponieważ zarówno bohaterowi mojej pracy jaki i prof. Strzemboszowi przyświecały te same ideały zarówno w życiu  prywatnym jak i naukowym – podkreślił dr Frazik, dodając, iż nagrodzona praca miała przede wszystkim na celu zrekonstruowanie biografii profesora oraz zrozumienie rzeczywistości, w której przyszło mu funkcjonować.

Wśród wszystkich prac nominowanych w 2014 r. znalazły się:

  1. Maria Weber, Emilia Mallesa "Marcysia" 1909-1949 : wybawieniem jest śmierć, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm 2013
  2. Wojciech Frazik, Emisariusz Wolnej Polski. Biografia polityczna Wacława Felczaka (1916-1993), Wydawnictwo IPN, Kraków 2013
  3. Ewelina Szpak,  Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian, Warszawa: Wydawnictwo Scholar 2013
  4. Artur Wodzyński, W odwrocie i walce : codzienność żołnierzy polskich podczas kampanii 1939 roku, Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej, 2013

W gronie dotychczasowych laureatów Nagrody im. T. Strzembosza znaleźli się:

  • W 2013 r. : dr Paweł Kowal, autor książki: Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986-1989 oraz dr Bartosz Kaliski autor publikacji: Archidiecezja gnieźnieńska w czasach komunizmu,
  • w 2012 r.: Wojciech Königsberg za książkę „Droga «Ponurego». Rys biograficzny majora Jana Piwnika” oraz dr Hubert Wilk za książkę „«Kto wyrąbie więcej ode mnie?» - współzawodnictwo pracy robotników w Polsce w latach 1947-1955” (dwie równorzędne nagrody za 2012 r.)
  • w 2011 r: dr Joanna Hytrek-Hryciuk za książkę „Rosjanie nadchodzą. Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948”
  • w 2010 r.: dr Tadeusza Ruzikowski za książkę „Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981–1983”
  • w 2009 r.: dr Jarosław Pałka (2009 r.) za książkę „Generał Stefan Mossor (1896–1957). Biografia wojskowa”.

 

 

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016