Artykuł

18 wrzesień 2013

Dr Bartosz Kaliski i dr Paweł Kowal laureatami Nagrody im. prof. T. Strzembosza

Kategoria: Nowości wydawnicze, XXw, Recenzje, Konkursy i nagrody historyczne, Aktualności, Historia społeczna, Historia polityczna

 

We wtorek, 17 września 2013 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego ogłoszono laureatów tegorocznej, piątej edycji konkursu o Nagrodę im. prof. Tomasza Strzembosza.

Nagroda przyznawana jest dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski.

Jury konkursowe, obradujące pod przewodnictwem prof. dr. hab. Tomasza Szaroty (w składzie: Irena Lasota, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Wojciech Materski, dr hab. Marek Wierzbicki) z grona 5 nominowanych pozycji nagrodę główną przyznało dwóm histrykom:

dr. Bartoszowi Kaliskiemu (Instytut Historii PAN)- autorowi książki Archidiecezja gnieźnieńska w czasach komunizmu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012 (przeczytaj recenzję książki na portalu polishhistory.pl)
oraz
dr. Pawłowi Kowalowi (Instytutu Studiów Politycznych PAN) - autorowi pracy Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986-1989, Wydawnictwa: ISP PAN, IPN i Trio, Warszawa 2012 (przeczytaj recenzję książki na portalu polishhistory.pl)

Laureaci równorzędnych pierwszych nagród otrzymali po 10 tys. złotych.

Wśród prac nominowanych w 2013 r. znalazły się:

  1. Marta Cobel-Tokarska, Bezludna wyspa, nora, grób. Wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2012,
  2. Daniel Chraniuk, Ignacy Czuma. Uczony i polityk, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2012
  3. Agnieszka Jaczyńska, Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna - "pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie" 1942-1943, Wydawnictwo IPN - Oddział Lublin, Lublin 2012
  4. Bartosz Kaliski, Archidiecezja gnieźnieńska w czasach komunizmu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012
  5. Paweł Kowal, Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986-1989, Wydawnictwa: ISP PAN, IPN i Trio,Warszawa 2012

W gronie dotychczasowych lauretaów Nagrody im. T. Strzembosza byli:

  • w 2012 r.: Wojciech Königsberg za książkę „Droga «Ponurego». Rys biograficzny majora Jana Piwnika” oraz dr Hubert Wilk za książkę „«Kto wyrąbie więcej ode mnie?» - współzawodnictwo pracy robotników w Polsce w latach 1947-1955” (dwie równorzędne nagrody za 2012 r.)
  • w 2011 r: dr Joanna Hytrek-Hryciuk za książkę „Rosjanie nadchodzą. Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948”
  • w 2010 r.: dr Tadeusza Ruzikowski za książkę „Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981–1983”
  • w 2009 r.: dr Jarosław Pałka (2009 r.) za książkę „Generał Stefan Mossor (1896–1957). Biografia wojskowa”.


źródło: Fundacja im. T. Strzembosza


Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016