Artykuł

03 grudzień 2013

Oblicza postpamięci - interdyscyplinarna konferencja naukowa w Krakowie

Kategoria: Konferencje, Wykłady, XXw, Holocaust, Projekty otwarte - zgłoszenia, Debaty, Aktualności, Metodologia , Historia społeczna, Historia i pamięć

 

6 marca 2014 r. w Krakowie w ramach obchodów jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. Oblicza postpamięci.

Organizatorem spotkania jest Instytut Studiów Międzykulturowych UJ

Jak podkreślają Organizatorzy, celem konferencji będzie refleksja nad zagadnieniem postpamięci. 

Czym jest postpamięć i jaką spełnia rolę w kulturze? Czy jest alternatywną, nieobiektywną wersją historii, opowiedzianą z perspektywy jednostki? Jakie skutki przynosi życie w świecie zdominowanym przez cudzą narrację tak bardzo, że trudno jest stworzyć swoją własną? Jak zmierzyć się z postpamięcią? Czy można ją w jakiś sposób odreagować, czy wręcz uwolnić się od niej? Jak manifestuje się postpamięć w literaturze, sztukach plastycznych i wizualnych? Ten krąg zagadnień chcielibyśmy uczynić przedmiotem refleksji. Zaproszenie kierujemy do kulturoznawców, historyków, badaczy literatury, socjologów, psychologów, historyków, politologów, historyków sztuki, filmoznawców, teatrologów, wszystkich zainteresowanych tą problematyką - dodają Organizatorzy

Termin „postpamięć" zaproponowany przez Marianne Hirsch opisuje tzw. pamięć odziedziczoną, pamięć drugiego pokolenia, czyli potomków generacji, która przeżyła zbiorową traumę. Pamięć ta jest w pewnym sensie pamięcią fałszywą, bo dotyczy zdarzeń, które nie były obiektem bezpośredniego doświadczenia. Niemniej jednak zdarzenia te wrastają z taką siłą w świadomość kolejnych pokoleń, że są odczuwane przez jego przedstawicieli jako własne. Postpamięć charakteryzuje zatem doświadczenie tych, którzy dorastali (lub dorastają) w świecie zdominowanym przez narrację odnoszącą się do czasu przed swoim narodzeniem. Związek postpamięci z przeszłością jest w większym stopniu niż w przypadku „zwykłej" pamięci zapośredniczony przez artefakty (np. fotografie, pamiątki), a także przez przekaz innych – tych, którzy „pamiętają naprawdę". Termin „postpamięć" odnosi się przede wszystkim do doświadczeń dzieci ofiar Holocaustu, ale, jak wskazuje sama Marianne Hirsch, może on również zostać użyty w odniesieniu do społeczeństw, które w jakimś momencie historii dotknęła zbiorowa trauma – czyli wszelkich społeczeństw, którym skrajnie opresyjny system odebrał podmiotowość.

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir.

Komitet organizacyjny:     

  • dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magier
  • dr Wojciech Mazur (sekretarz): ujkultura@onet.eu
  • dr Paweł Plichta

Więcej informacji na stronie wydarzenia

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016