Artykuł

13 styczeń 2016

Wykład otwarty pt. „Diabeł w kulturze średniowiecza"

Kategoria: Wykłady, Albumy i fotografie, Spotkania, Debaty, Aktualności, Średniowiecze, Historia społeczna, Historia kulturowa, Historia religijności

W piątek, 15 stycznia w Krakowie w Collegium Paderevianum II, w sali 505 (budynek 2) odbędzie się wykład otwarty pt. „Diabeł w kulturze średniowiecza"

Wykład wygłosi dr Wiktor Szymborski, pracownik Instytutu Historii UJ, specjalista z zakresu historii średniowiecza Polski, dziejów Kościoła i ruchu pielgrzymkowego.

Podczas wykładu zostanie przedstawiona historia postrzegania diabła w wiekach średnich, kwestia przywoływania sił piekielnych, kontaktów z szatanem, ikonografii "piekielnej", hierarchii diabłów w wiekach średnich. Przybliżając dzieje sił piekielnych w średniowieczu ukazane zostaną różnice w postrzeganiu diabłów, jakie zachodziły na przestrzeni wieków w średniowiecznej Europie. Piekło i męki piekielne postrzegane w XIV i XV wieku znacząco odbiegały od pierwotnych przedstawień z epoki wczesnego średniowiecza. W czasie tzw. rozwiniętego średniowiecza mnogość diabłów i sił nadprzyrodzonych otaczającego człowieka była niezwykle rozbudowana.  W czasie wykładu zostaną także przybliżone dzieje medycyny przez pryzmat postrzegania sił piekielnych, jak również to, w jaki sposób postrzegano wizje piekła.

Wykład zostanie zaadaptowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 13.00

Więcej informacji: IH UJ

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016