Artykuł

15 maj 2017

Polacy w Ameryce. Polsko-amerykańska konferencja naukowa z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, 27-28 czerwca 2017 r. (zgłoszenia do 5 czerwca)

Kategoria: Konferencje, XXw, Aktualności, Historia społeczna

W dniach 27-28 czerwca 2017 r. w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce w pięćdziesiątą rocznicę utworzenia placówki odbędzie się konferencja: Polacy w Ameryce

 

Organizatorami konferencji są: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce i Stowarzyszenie W.A.R.K.A. przy współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Partnerem w organizacji konferencji jest Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej American Corner Radom. Konferencję popierają organizacje polonijne takie jak: Kongres Polonii Amerykańskiej – The Polish American Congress, Amerykańska Rada Kultury Polskiej – American Council for Polish Culture (ACPC), Fundacja Polacy w Ameryce - Poles in America Foundation i Polskie Towarzystwo Dziedzictwa z Filadelfii - Polish Heritage Society of Philadelphia.

 

Przed 50 laty, dzięki staraniom działaczy Polonii amerykańskiej i miłośników ziemi wareckiej powstało w Warce Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego. Instytucja kultywuje pamięć o zasłużonych przedstawicielach Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, prowadząc działania wystawiennicze, naukowe i edukacyjne. Celem konferencji jest przypomnienie Polaków, którzy odegrali znaczącą rolę w historii USA, a także popularyzacja postaci – zarówno tych znanych, jak i mniej znanych, lecz zasługujących na miejsce w świadomości historycznej młodego pokolenia Polaków i Amerykanów. Pozostawiona przez polskie wychodźstwo spuścizna kulturowa stanowi przecież źródło inspiracji dla obu naszych narodów. Niech spotkanie w Warce będzie impulsem do wzmocnienia relacji muzeum z instytucjami i organizacjami polonijnymi w USA.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję upływa 5 czerwca 2017 r.

 

Wygłoszone wystąpienia złożą się na publikację pokonferencyjną, której druk planowany jest do końca roku 2017 r.

 

Organizacja konferencji dofinansowana została ze środków SENATU RP, w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

 

 

Źródło: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016