Aktualności

 • CfP: „Stulecie odrodzonego Państwa Polskiego na mapie Europy i Świata. Polska myśl geopolityczna w XX wieku”, Rzeszów, 17–19 października 2018 (zgłoszenia do 31 marca 2018)

  10 listopad 2017

 • Czy mogła się uratować? Rzeczpospolita w XVIII wieku" - cykl wykładów w Łazienka Królewskich w Warszawie (2017/2018)

  28 październik 2017

 • Międzynarodowa konferencja naukowa: The Mission of John Capistran in Central and Eastern Europe (1451-1456). The Transfer of Ideas and the Strategy of Communication in the Late Middle Ages”, Warszawa 16-17 XI 2017

  28 październik 2017

 • Promocja książki „Anna Walentynowicz 1929–2010”, Gdańsk, 30 X 2017

  27 październik 2017

 • Nagroda im. Jana Długosza - nominacje

  25 październik 2017

 • Konferencja naukowa: Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych”, Wrocław, 6-7 XI 2017

  24 październik 2017

 • Konferencja „Janusz Tazbir – historyk”, Warszawa, 13 XI 2017 r.

  23 październik 2017

 • Wystawa plenerowa Muzeum Historii Polski: „Tadeusz Kościuszko – Człowiek Idei”, Warszawa (do 17 XI 2017 r.

  20 październik 2017

 • CfP: „»Nadzieje i rozczarowania«. Środowiska katolików świeckich w Polsce (1945–1956)” – Szczecin, 21–22 listopada 2018 (zgłoszenia do 1 marca)

  19 październik 2017

 • Wystawa: "Twarzą w Twarz. Sztuka w Auschwitz. W 70. rocznicę utworzenia Muzeum na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady", Kraków (do 19 XI)

  18 październik 2017

Spotkania

 • Konferencje: Robert I. Frost laureatem nagrody Pro Historia Polonorum

 • Debaty: Jaką historię opowiadają dziś muzea? – dyskusja wokół książki „Teorie muzeum" Anke te Heesen, Warszawa 11 X 2017

 • Konferencje: Konferencja naukowa: "Dziedzictwo we współczesnym świecie”, Poznań 19-20 X 2017 r.

 • Konferencje: „Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych”, Katowice 23-24 XI 2017 (zgłoszenia do 30 IX)

 • Konferencje: Konferencja: „Historical Source Edition 2.0”, Warszawa 6-7 X 2017

 • Aktualności: Seminarium historii kobiet i historii płci imienia Łucji Charewiczowej - inauguracja, Warszawa,19 X 2017 r.

 • Konferencje: CfP: Konferencja naukowa „Praca przymusowa podczas II wojny światowej, jej pamięć i konsekwencje” – Szczecin, 8–9 V 2018 (zgłoszenia do 31 I 2018)

 • Konferencje: III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków, 11-14 X 2017 - ogłoszono pełny program konferencji

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Georges Mink, Polska w sercu Europy. Od roku 1914 do czasów najnowszych. Historia polityczna i konflikty pamięci (informacja wydawnicza)

 • Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii (zgłoszenia do 31 X 2017)

 • Tadeusz Wolsza, „To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje”. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku (recenzja)

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.