Aktualności

 • XVII edycja Programu Stypendialnego "Gaude Polonia" (zgłoszenia do 15 października)

  13 sierpień 2017

 • Portal szukajwarchiwach.pl wzbogacił się 2,5 miliona nowych skanów

  30 lipiec 2017

 • Warsztaty metodologiczne Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiego i Instytutu Socjollogii UAM, Poznań, listopad-grudzień 2017

  29 lipiec 2017

 • CfP: „Szpiedzy – Dezerterzy – Renegaci. Wykroczenia i przestępstwa żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych w latach 1918–1989”, Wrocław, 26-27 X 2017 (zgłoszenia do 1 VIII)

  27 lipiec 2017

 • CfP: „Polska awangarda w Berlinie”, Berlin 14-15 grudnia 2017 r. (zgłoszenia do 30 lipca)

  26 lipiec 2017

 • CfP: „Relacje Kościół – państwo na Górnym Śląsku w latach 1945–1989. Konflikt ideologiczny” - konferencja naukowa, Katowice, 19 X 2017 (zgłoszenia do 31 VII 2017)

  25 lipiec 2017

 • Tomasz Krzemiński, Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Zmiany warunków materialnych, przeobrażenia obyczajowości (informacja wydawnicza),

  25 lipiec 2017

 • DAINA: nowy konkursu NCN na polsko-litewskie projekty badawcze

  24 lipiec 2017

 • Konferencja naukowa: „Political Functions of Urban Spaces through the Ages”, Kraków, 14-15 września 2017 r.

  23 lipiec 2017

 • "Inteligencja w Polsce w latach 1914-1989. Ewolucja struktury, roli i postaw", Lublin, 26-28 IX 2017 r (program konferencji)

  21 lipiec 2017

Spotkania

 • Konferencje: CfP: "Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach, Warszawa, 29-31 stycznia 2018

 • Konferencje: CfP: Kulturowa Historia Podróżowania, Katowice, 27-28 XI 2017 r. (zgłoszenia do 15 IX)

 • Konferencje: Konferencja inaugurująca projekt „Patrimonium”, Warszawa, 14 lipca 2017 r.

 • Konferencje: Konferencja naukowa „Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy”, Kielce, 3–4 lipca 2017

 • Konferencje: Ogłoszono program III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski (Kraków, 11-14 października 2017 roku)

 • XXw: Dyskusja wokół książki Dariusza Libionki "Zagłada Żydów w GG”, Warszawa, 28 czerwca 2017

 • Wykłady: „Droga ku niemieckości? Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim (1848-1914)” wykład prof. Rafała Witkowskiego, Poznań, 23 czerwca 2017 r.

 • Spotkania: Jak rodziła się demokracja w Polsce. Spotkanie z okazji 40. rocznicy powstania Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Gdańsk, 23 czerwca 2017 r.

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • „Zapisy Terroru. Warszawa” - ukazała się pierwsza publikacja w ramach nowej serii wydawniczej Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego

 • A. Zysiak, "Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście" - dyskusja wokół książki, Kraków 29 czerwca 2017 r.

 • „Rozliczanie totalitarnej przeszłości: instytucje i ulice”, red. Andrzej Paczkowski (informacja wydawnicze)

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.