Aktualności

 • „Testamenty chłopów polskich od drugiej połowy XVI do XVIII wieku” (Informacja wydawnicza)

  30 czerwiec 2016

 • "Sprawiedliwość, zemsta i rewolucja.Rozliczenia z wojną i okupacją w Europie Środkowo-Wschodniej", red. nauk. A. Paczkowski (informacja wydawnicza)

  27 czerwiec 2016

 • "Odrodzenie i Reformacja w Polsce" - call for articles

  23 czerwiec 2016

 • „Dziennik ks. Adama Jerzego Czartoryskiego 1813–1817” (Informacja wydawnicza)

  20 czerwiec 2016

 • Call for Papers: Ogólnopolska konferencja naukowa „»Solidarność« jako szkoła demokracji (1980–1981)” – Warszawa, 7–8 listopada 2016 (zgłoszenia do 30 czerwca 2016)

  19 czerwiec 2016

 • Andrzej Friszke, Związek Harcerstwa Polskiego 1956-1963 (Informacja wydawnicza)

  15 czerwiec 2016

 • List otwarty ws. dewastacji b. obozu koncentracyjnego Gusen

  13 czerwiec 2016

 • Trwa nabór zgłoszeń do Nagrody Moczarskiego 2016

  10 czerwiec 2016

 • 13. Debata Lelewelowska: Historia kobiet i historia płci w Polsce i Niemczech od lat 70. do dziś

  07 czerwiec 2016

 • "Peryferyjność. Habsbursko-słowiańska historia nieoczywista" - informacja wydawnicza

  03 czerwiec 2016

Spotkania

 • Konferencje: Drogi do niepodległości: Irlandia i Polska, 1914-1923

 • Konferencje: "Architektura w mieście, architektura dla miasta: społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania architektury na ziemiach polskich lat 1815‒1914" - Call for papers

 • Wykłady: „Świat bez wolności” - Międzynarodowy Przegląd Filmowy w czerwcu we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty

 • Konferencje: Studenci i polityka. Aktywność polityczna studentów na uczelniach europejskich w XIX i XX wieku - Call for Papers

 • Nowości wydawnicze: Wiedza pod presją ideologii - dyskusja wokół książki „Granice kompromisu”. Naukowcy wobec aparatu władzy ludowej

 • Wystawy: Trwa głosowanie na Wydarzenie Historyczne Roku 2015!

 • Konferencje: Mediewiści rocznik 1916. W stulecie urodzin Aleksandra Gieysztora i Gerarda Labudy - poznańsko-warszawska konferencja naukowa

 • Wykłady: Żydzi i medycyna w II Rzeczypospolitej, wykład dr Natalii Aleksiun w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 28 kwietnia

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Dramat Warszawy 1939–1944 (informacja wydawnicza)

 • Seria Monumenta Universitatis Varsoviensis - w 200 rocznicę utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego

 • Poland in the Modern World: Beyond Martyrdom (A New History of Modern Europe) – informacja wydawnicza

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.