Aktualności

 • „Duma i wstyd. Zmiana samooceny Polaków” - debata w Muzeum Historii Polski, Warszawa, 12 grudnia 2016 r.

  06 grudzień 2016

 • „…a ludzie żyli dostatniej”: gospodarka socjalistyczna a poziom życia w Krajach Demokracji Ludowej - debata w Muzeum PRL-u, Kraków, 6 grudnia 2016 r.

  04 grudzień 2016

 • Anna Reid, "Pogranicze. Podróż przez historię Ukrainy 988-2015" (recenzja)

  30 listopad 2016

 • Jerzy Eisler, "Co nam zostało z tamtych lat. Dziedzictwo PRL (informacja wydawnicza)

  29 listopad 2016

 • „Drogi do przełomu. Europa Środkowo-Wschodnia 1939-1989” - wernisaż we Wrocławiu, 30 listopada 2016

  29 listopad 2016

 • Ukazał się kolejny zeszyt „Dziejów Najnowszych” (nr 3/2016)

  27 listopad 2016

 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945–1989” – Wrocław, 29 listopada – 1 grudnia 2016

  26 listopad 2016

 • "Konceptualizacja Holokaustu w Niemczech, Polsce, na Litwie i Ukrainie od lat 80tych. Analiza historyczno-naukowa i debaty społeczne", Warszawa, 5-7 grudnia 2016

  25 listopad 2016

 • Konferencja naukowa: „Stan wojenny w Polsce 1981-1983”, Gdańsk, 12-13 grudnia 2016 r.

  24 listopad 2016

 • "Ab Occidente Referunt… »Zachód« doby nowożytnej w badaniach historyków polskich", Kraków, 24-25 listopada 2016 r.

  22 listopad 2016

Spotkania

 • Konferencje: Konferencja naukowa „Aleksander Gieysztor i warszawskie środowisko naukowe”, Warszawa 29-30 listopada 2016

 • Konferencje: Konferencja naukowa: „Dom gdański i jego mieszkańcy od późnego średniowiecza do połowy XIX wieku” - Gdańsk, 24-25 listopada 2016

 • Konferencje: Call for Papers: Ogólnopolska konferencja naukowa „»Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej…«. PRL w latach 1970–1975” – Rzeszów-Łańcut, 7–9 czerwca 2017

 • Nowości wydawnicze: „W kręgu Bolesława Srockiego. Ludzie „Petu”. Relacje – wspomnienia – polemiki”, oprac.W. Stopczyński - promocja ksiązki, Gdańsk, 16 listopada 2016

 • Konferencje: Call for Papers: 4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej: Dziedzictwo i społeczeństwo, 1–3 czerwca 2017 (zgłoszenia do 8 stycznia 2017)

 • XXw: Call for Papers: „Margines społeczny w komunistycznej Warszawie (1945–1989)”, Warszawa 12-13 października 2017 (zgłoszenia do 31 stycznia)

 • XXw: Call for Papers: Ogólnopolska konferencja naukowa „Solidarność Walcząca 1982–1990” – Szczecin, 19–21 czerwca 2017 (zgłoszenia do 31 grudnia 2016)

 • Debaty: Noc Książki w Muzeum Narodowym w Krakowie. Światoobraz, 27 października 2016

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • „Księga Kryminalna Miasta Krakowa z lat 1589–1604” (informacja wydawnicza)

 • Testamenty chłopów polskich od drugiej połowy XVI do XVIII wieku, oprac. Janusz Łosowski (recenzja)

 • Ukazał się nowy zeszyt półrocznika „Acta Poloniae Historica” (Vol. 113: „Occupation experiences, 1914-1918”).

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.