Aktualności

 • CfP: „»Nadzieje i rozczarowania«. Środowiska katolików świeckich w Polsce (1945–1956)” – Szczecin, 21–22 listopada 2018 (zgłoszenia do 1 marca)

  19 październik 2017

 • Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego 2017 - ogłoszono nominacje

  15 październik 2017

 • Robert I. Frost laureatem nagrody Pro Historia Polonorum

  14 październik 2017

 • Jaką historię opowiadają dziś muzea? – dyskusja wokół książki „Teorie muzeum" Anke te Heesen, Warszawa 11 X 2017

  28 wrzesień 2017

 • Konferencja naukowa: "Dziedzictwo we współczesnym świecie”, Poznań 19-20 X 2017 r.

  25 wrzesień 2017

 • „Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych”, Katowice 23-24 XI 2017 (zgłoszenia do 30 IX)

  25 wrzesień 2017

 • Konferencja: „Historical Source Edition 2.0”, Warszawa 6-7 X 2017

  24 wrzesień 2017

 • Seminarium historii kobiet i historii płci imienia Łucji Charewiczowej - inauguracja, Warszawa,19 X 2017 r.

  23 wrzesień 2017

 • CfP: Konferencja naukowa „Praca przymusowa podczas II wojny światowej, jej pamięć i konsekwencje” – Szczecin, 8–9 V 2018 (zgłoszenia do 31 I 2018)

  22 wrzesień 2017

 • III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków, 11-14 X 2017 - ogłoszono pełny program konferencji

  21 wrzesień 2017

Spotkania

 • Konferencje: CfP: "Świadek: jak się staje, czym jest?", Kraków 11-12 I 2018, (zgłoszenia do 22 X)

 • Wykłady: Laboratorium muzeum: Muzea i tożsamości, wykład Léontine Meijer-van Mensch, Warszawa, 24 IX 2017 r.

 • Spotkania: Debata „Prawda historyczna: jak unikać fałszu?”, Warszawa, 26 IX 2017

 • Konferencje: „W niewoli – doświadczenie jenieckie, regulacje prawne i otoczenie społeczne na przestrzeni dziejów”, Niepołomice 21-23 września 2017 r. (program konferencji)

 • Konferencje: Konferencja naukowa: Semantyka „rasy” w kulturze polskiej (1800-1939), Katowice, 15-16 listopada 2017

 • Konferencje: CfP: Konferencja naukowa „Oficjalna prasa w Polsce 1944–1989”, Szczecin, 25–27 września 2018 (zgłoszenia do 1 stycznia 2018)

 • XXw: Debata „Stalinogród w pamięci społecznej mieszkańców Katowic”, Katowice, 30 sierpnia 2017 r.

 • Konferencje: CfP: „Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć", Katowice 6-8 grudnia 2017 (zgłoszenia do 15 września)

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii (zgłoszenia do 31 X 2017)

 • Tadeusz Wolsza, „To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje”. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku (recenzja)

 • Tomasz Krzemiński, Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Zmiany warunków materialnych, przeobrażenia obyczajowości (informacja wydawnicza),

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.