Totalitarian and 20th Century Studies

set of studies

The structure and content of the volume references the fundamental research and historiographical problems with which the Witold Pilecki Center has been involved since its inception. These encompass the very specific nature of Polish society’s encounter with the two totalitarianisms – and in particular with German occupation policy – as well as the key challenges faced by research into the Second World War and the significance of the conflict for the present day, especially as regards the culture of memory and historical education.

 

SCIENTIFIC COUNCIL

Grzegorz Berendt (Uniwersytet Gdański)

Paweł Kaczorowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Marek Kornat (Instytut Historii PAN)

Hanna Kuczyńska (Instytut Nauk Prawnych PAN)

Stephan Lehnstaedt (Touro College Berlin)

Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Joanna Nowakowska-Małusecka Uniwersytet Śląski

Tadeusz Panecki (Akademia Pedagogiki Specjalnej)

Alexandra Richie (Collegium Civitas)

Paweł Skibiński (Uniwersytet Warszawski)

 

 EDITOR-IN-CHIEF

Wojciech Kozłowski (Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego)

VICE-EDITOR-IN-CHIEF

Eryk Habowski (Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego)

EDITORS

Piotr Biliński, Mateusz Fałkowski, Marcin Panecki, Jerzy Rohoziński, Martyna Rusiniak-Karwat, Monika Giemeła (sekretarz redakcji / Assistant to the Editorial Board)

REVIEWERS

Grzegorz Bębnik (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN W Katowicach)

Mateusz Fałkowski (Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego)

Hanna Kuczyńska (Instytut Nauk Prawnych PAN)

Stephan Lehnstaedt (Touro College Berlin)

Marcin Panecki (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny W Siedlcach)

Martyna Rusiniak-Karwat (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Paweł Skibiński (Uniwersytet Warszawski)

TRANSLATORS

Aleksandra Arumińska, Małgorzata Hoc (s. 104-117), Julia Niedzielko, Maciej Zakrzewski

EDITING AND PROOFREADING

Anna Mróz, Joanna Cieloch-Niewiadomska, Marzena Zielonka, Halina Bukowiecka

GRAPHIC DESIGN & COVER DESIGN

Beata Dejnarowicz

TYPESETTING AND PAGE MAKEUP

Anter-Poligrafia, Andrzej Leśkiewicz

PUBLISHER

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego