Artykuł

15 wrzesień 2017

„W niewoli – doświadczenie jenieckie, regulacje prawne i otoczenie społeczne na przestrzeni dziejów”, Niepołomice 21-23 września 2017 r. (program konferencji)

Kategoria: Konferencje, Aktualności, Historia wojskowości

W dniach 21-23 września  w sali konferencyjnej Zamku Królewskiego w Niepołomicach odbędzie się konferencja naukowa: „W niewoli – doświadczenie jenieckie, regulacje prawne i otoczenie społeczne na przestrzeni dziejów”. Konferencja odbywa się w ramach  „Pól Chwały” - największego w Polsce południowej zlotu miłośników żywej historii. W tym roku organizowana jest przez Instytut Historii UJ we współpracy z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

Program konferencji:

 

Czwartek, 21 września 

16.00-16.15 Otwarcie konferencji 

 

16.15-18.15 Panel I: Normy społeczne wobec jeńców wojennych 

 

Komentarz: Michał Stachura (Instytut Historii UJ) 

Andrzej Niewiński (Instytut Historii KULJPII), Najwcześniejsze średniowieczne regulacje i normy prawne dotyczące jeńców wojennych na Półwyspie Iberyjskim. 

Teresa Wolińska (Instytut Historii UŁ), Znaczenie religii dla traktowania jeńców wojennych w relacjach bizantyjsko-arabskich. 

Szymon Wierzbiński (Ceraneum UŁ / Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ), Potencjalna korzyść czy realny zysk? Arabscy jeńcy cywilni i wojskowi w bizantyńskich traktatach wojskowych w X w. 


Piątek, 22 września 


10.00-13.00 Panel II: Źródła i konteksty 


Komentarz: Teresa Wolińska (Instytut Historii UŁ) 

Radosław Karasiewicz-Szczypiorski (Instytut Archeologii UW) i Radosław A. Gawroński (Instytut Archeologii UKSW), W niewoli armii rzymskiej? Przypadek Klemensa Rzymskiego. 

Marek Wilczyński (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie), Jeńcy i zakładnicy we wzajemnych odniesieniach rzymsko-barbarzyńskich w okresie Wielkiej Wędrówki Ludów. 
Łukasz Różycki (Instytut Historii UAM), Potencjalny rekrut, możliwość szybkiego zysku, a może prestiżowy łup? Rola i miejsce jeńców w narracji Teofilakta Simokatty. 


11.10-11.25 Przerwa 

Sławomir Bralewski (Instytut Historii UŁ), Los jeńców w „Historiach kościelnych” Sokratesa z Konstantynopola i Hermiasza Sozomena. 
Łukasz Makowski (Instytut Historii i Archiwistyki UMK), Los jeńców w średniowieczu na przykładzie Chevalier au Cygne i Cligès Chretiena de Troyes. 


13.00-14.30 Przerwa obiadowa 


14.30-16.45 Panel III: Hierarchie i relacje społeczne 


Komentarz: Anna Matuchniak-Krasuska (Instytut Socjologii UŁ), 
Piotr Derengowski (Wydział Historyczny UG), Przypadki znęcania się nad jeńcami z U.S. Colored Troops (USCT) w okresie wojny secesyjnej – okrucieństwa wojny czy przejaw rasizmu? 

Piotr Stanek (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu), Jeniecki monolit? Nieformalna hierarchia jeniecka w obozach Wehrmachtu w latach II wojny światowej. 
Stanisław Jaczyński (Wydział Humanistyczny UP-H w Siedlcach), Hierarchia i relacje wewnątrz społeczności jenieckiej sowieckich obozów dla polskich jeńców wojennych w Kozielsku, Starobielsku i Griazowcu (1939-1941). 
Maciej Franz (Instytut Historii UAM), Od sojusznika do jeńca wojennego. Los włoskich jeńców wojennych w niewoli niemieckiej na Dodekanezie. 

 

16.45-17.00 Przerwa 

 

17.00-18.15 Panel IV: Instytucje 

 

Komentarz: Marcin Jarząbek (Instytut Historii UJ) 

Jan Błachnio (Instytut Historyczny UW), Czas wolny w niewoli. Czytelnictwo polskich jeńców wojennych podczas I wojny światowej. Casus Krakowskiego Komitetu dla dostarczania książek jeńcom wojennym. 
Katarzyna Ogidel (Muzeum Teatralne, Teatr Wielki-Opera Narodowa), Teatr jeniecki: od Café de lager do instytucji. 


Sobota, 23 września 


10.00-11.50 Panel V: Doświadczenie jenieckie I 

Komentarz: Katarzyna Kuras (Instytut Historii UJ) 
Andrzej Gliwa (Instytut Historyczny UW), Niewola brańców tatarskich z ziem południowo-wschodnich Rzeczpospolitej w XVII w. Doświadczenie przemocy i jego konsekwencje w postaci stresu pourazowego (PTSD). 

Arkadiusz Bożejewicz (Instytut Historii i Archiwistyki UMK), Jeńcy w obcej służbie. Losy żołnierzy Sachsiska Infanteriregement podczas Wielkiej Wojny Północnej (1707-1721). 

Mateusz Wilk (Instytut Historyczny UW), Jeńcy i niewola wojenna w najwcześniejszej tradycji muzułmańskiej. 


11.50-12.05 Przerwa 


12.05-13.45 Panel VI: Doświadczenie jenieckie II 

 

Komentarz: Anna Zapalec (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie) 
Anna Matuchniak-Krasuska (Instytut Socjologii UŁ), Oflagi jako instytucje totalne – wspomnienia jeńców. 
Tomasz Przerwa (Instytut Historyczny UWr), Karny, specjalny, zwyczajny? Oflag VIII Silberberg w relacjach polskich oficerów (1939-1941). 
Beata Kozaczyńska (Instytut Edukacji UP-H w Siedlcach), Przeżyć dzień, przeżyć noc... w obozach jeńców sowieckich w Zamościu w czasie II wojny światowej. 
Marcin Jarząbek (Instytut Historii UJ), Między wojną a pokojem: doświadczenie pobytu w niewoli zapisane w pamięci polskich żołnierzy armii III Rzeszy. 

 

 

Źródło: Instytut Historii UJ

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016