Artykuł

29 lipiec 2017

Warsztaty metodologiczne Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiego i Instytutu Socjollogii UAM, Poznań, listopad-grudzień 2017

Kategoria: Aktualności, Metodologia , workshop

W listopadzie i grudniu bieżącego roku odbędzie się kolejna edycja warsztatów metodologicznych organizowanych  przez Fundację Naukową im. Floriana Znanieckiego i Instytut Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Warsztaty skierowane są do pracowników instytucji naukowych, organizacji, stowarzyszeń i przedsiębiorstw, którzy chcieliby:

  • nauczyć się, jak poprawnie przeprowadzić badania ilościowe i jakościowe,
  • poznać założenia konkretnych metodologii i sposoby ich wykorzystywania
  • w praktyce badawczej,
  • poznać metody i techniki badawcze stosowane współcześnie w naukach społecznych,
  • zdobyć kompetencje w zakresie gromadzenia i analizowania danych,
  • zdobyć kompetencje niezbędne w pracy z przedstawicielami innych kultur,
  • poznać nowe metody prowadzenia zajęć ze studentami,

a także wszystkich, którzy poszukują metodologicznych i tematycznych źródeł inspiracji we własnej pracy. Nowością jest wprowadzenie do programu dwóch warsztatów z zakresu metodologii badań i analizy danych z wykorzystaniem pakietu statystycznego (nr 12 i 13) oraz warsztatu, który nie ma wprost charakteru metodologicznego. Dotyczy on jednak nowej formy metodyki pracy dydaktycznej wykorzystującej dramę stosowaną (nr 7). 

 

Program warsztatów:

 

 

1. Analiza pól semantycznych, czyli odkrywanie „co autor miał na myśli?” - dr Marta Borkowska-Bierć, 25.11.2017 r.

 

2. Badania fokusowe - dr hab. Jolanta Lisek-Michalska, 02.12.2017 r.

 

3. Badania jakościowe w Internecie - dr Agata Stasik, 18.11.2017 r.

 

4. Badania wizualne w naukach społecznych. Autofotografia i wywiad fotograficzny w kontekście nowych wyzwań technologicznych, prawnych i etycznych badacza jakościowego - dr Łukasz Rogowski, 02.12.2017 r.

 

5. Komputerowa analiza danych jakościowych - dr Jakub Niedbalski, 18.11.2017 r.

 

6. Kreatywność w badaniach jakościowych i analizach danych jakościowych - prof. Krzysztof T. Konecki, 02.12.2017 r.

 

7. Metoda dramy, uczenie przez doświadczenie w dydaktyce akademickiej - mgr Olga Stobiecka-Rozmiarek, 18.11.2017 r.

 

8. Metoda fenomenologicznego objaśniania doświadczania zjawisk; na podstawie autoobserwacji - prof. Krzysztof T. Konecki, 18.11.2017 r.

 

9. Metodologia teorii ugruntowanej - prof. Marek Gorzko, 18.11.2017 r.

 

10. Projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych. - Metodologiczne, empiryczne i etyczne problemy badań – teoria a praktyka, CZĘŚĆ I - prof. Piotr Chomczyński, 25.11.2017 r.

 

11. Projektowanie i prowadzenie terenowych badań jakościowych. Metodologiczne, empiryczne i etyczne problemy badań – teoria a praktyka. - CZĘŚĆ II, prof. Piotr Chomczyński, 26.11.2017 r.

 

12. Przygotowanie i organizacja badań ilościowych - dr Maciej Kokociński, 02.12.2017 r.

 

13. Statystyczna analiza danych ilościowych - dr Maciej Kokociński, 09.12.2017 r.

 

14. Zarządzanie różnorodnością - mgr Olga Stobiecka-Rozmiarek, 02.12.2017 r.

 

 

Szczegółowe informacje

Warsztaty prowadzone są przez badaczy społecznych, praktyków z dużym doświadczeniem w nauczaniu metod i technik badawczych takich jak (m.in.) badania terenowe, badania wizualne, badania w Internecie czy komputerowa analiza danych jakościowych i ilościowych. W czasie zajęć prowadzący kładą nacisk na zdobycie praktycznych kompetencji (ćwiczenia), co nie odbywa się jednak w oderwaniu od wiedzy teoretycznej, omówienia przykładów i dyskusji na ten temat.

W jednej grupie warsztatowej uczestniczy ok. 12 osób. Warsztaty odbywają się w budynkach Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 89 i Międzychodzkiej 5.

Każdy warsztat trwa cały dzień szkoleniowy (6 godz. zajęć i ok. 1,5 godz. na przerwy). Warsztaty rozpoczynają się ok. godz. 10:30 i kończą ok. godz. 17:30.

 

Zgłoszenia i opłaty

Chętnych do wzięcia udziału w warsztatach organizatorzy proszą o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres: fz.warsztaty@gmail.com do 15 września 2017 r. (decyduje kolejność zgłoszeń). W odpowiedzi organizatorzy prześlą osobie zgłaszającej się informację na temat umieszczenia na głównej liście uczestników albo na liście rezerwowej.

Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest wniesienie opłaty w wysokości 350 zł (opłata dotyczy jednego warsztatu) w terminie do 15 października 2017 r. na konto Fundacji (PKO BP 62 1020 4027 0000 1202 1121 2125; w tytule: imię i nazwisko uczestnika i numer warsztatu) oraz przesłanie do tego czasu potwierdzenia dokonania przelewu na adres fz.warsztaty@gmail.com.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

Źródło: Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego 

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016