Artykuł

29 maj 2017

Wykład: Dekalog „odrodzenia stanisławowskiego" - od Stanisława Konarskiego do Konstytucji 3 maja, Warszawa, 7 czerwca 2017

Kategoria: Wykłady, XVI-XVIII wiek, Aktualności, Historia polityczna, Historia myśli politycznej

7 czerwca 2017 r. o godz. 18:00 w Łazienkach Królewskich (Pałac na Wyspie) w Warszawie dr hab. Paweł Zając wygłosi wykład pt. Dekalog „odrodzenia stanisławowskiego" - od Stanisława Konarskiego do Konstytucji 3 maja.

 

Podczas ostatniego wykładu z cyklu „Czy mogła się uratować? Rzeczpospolita w XVIII wieku" zostaną omówione procesy naprawcze państwa i społeczeństwa, których kulminacja przypadła na okres panowania Stanisława Augusta.

Ks. Stanisław Konarski pomógł zrozumieć, że „złota wolność" oznacza możność pozytywnego działania jednostki w duchu odpowiedzialności za państwo, nie zaś swobodę pa­raliżowania jego rozwoju (nieszczęsne liberum veto). Z czasem zaczęto się trosz­czyć, by obok szlachty współodpowiedzialnymi za kraj mogli poczuć się mieszcza­nie i chłopi. Reforma szkolnictwa zaowocowała poszerzeniem grona elit (przede wszystkim o szlachtę średnią), z których mogli rekrutować się mądrzy urzędnicy i dobrze wyszkoleni oficerowie (Szkoła Kadecka).

Tak oto droga "odrodzenia" wio­dła od reformatora w sutannie (Konarski) do Konstytucji 3 maja i wysiłku w jej obronie. Mimo przerwania tych działań przez sąsiednie potęgi, i upadku państwa, sto kilkadziesiąt lat później ten dorobek współtworzył odbudowaną polską państwowość.

 

 

Dr hab. Paweł Zając OMI - adiunkt w Zakładzie Historii Kościoła Wydziału Teo­logicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz członek Pol­skiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. W 2013 r. opublikował pierwszy tom korespondencji Giovanniego Andrei Archettiego, nuncjusza w Rze­czypospolitej w latach 1776-1784 (seria wydawnicza Acta Nuntiaturae Polonae). Kolejne tomy są w przygotowaniu. W artykułach i wystąpieniach towarzyszących pracy edytorskiej podejmował szczegółowe kwestie związane z okresem nuncjatury Archettiego, a także zagadnienia związane z losami kardynałów Tommaso Anti­ciego oraz Archettiego po wybuchu rewolucji francuskiej. Najnowszy realizowany projekt badawczy dotyczy procesu wytoczonego przed Kongregacją Świętego Ofi­cjum ks. Stanisławowi Konarskiemu i jego książce pt. O religii poczciwych ludzi.

 

 

Źródło: Łazienki Królewskie

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016