Artykuł

18 kwiecień 2017

4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej: Dziedzictwo i społeczeństwo, Kraków, 1-2 czerwca 2017 r. - ruszyła rejestracja uczestników.

Kategoria: Konferencje, Debaty, Aktualności, Historia kulturowa, Historia i pamięć, historia kultury, Polityka historyczna

 

 

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej jest wydarzeniem o charakterze cyklicznym, organizowanym co dwa lata przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Stanowi ono interdyscyplinarną platformę spotkań i dyskusji na temat związków pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, gdzie dziedzictwo rozumiane jest szeroko jako „znaczące formy przeszłości, o których należy pamiętać” (Sharon Macdonald).

 

Celem czwartej edycji, która odbędzie się w dniach 1–2 czerwca 2017 r., będzie dyskusja i analiza wzajemnych relacji pomiędzy dziedzictwem a społeczeństwem. Jaki jest dziś stosunek społeczeństwa do kwestii dziedzictwa – do jego istotnej, choć często trudnej przeszłości? W jaki sposób dziedzictwo kształtuje społeczności, w których żyjemy? Kto jest właścicielem dziedzictwa i dlaczego? Jakie są jego społeczne funkcje? O czym chcemy pamiętać, a o czym często staramy się zapomnieć? Celem 4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej jest próba znalezienia odpowiedzi na te i inne pytania zawiązane ze społecznym wymiarem dziedzictwa.

 

Od dłuższego już czasu więzi pomiędzy społeczeństwem a dziedzictwem uznaje się za jeden z najważniejszych aspektów debaty poświęconej spuściźnie ludzkiej, zarówno tej materialnej, jak i niematerialnej. Brian Graham, Gregory Ashworth i John Tunbridge uważają na przykład, że kategoria dziedzictwa powinna być rozszerzona na „niemal wszelkich rodzaje międzypokoleniowej wymiany czy relacji, które zostają nawiązane zarówno pomiędzy społecznościami jak i jednostkami – i to bez względu na to, czy są chciane, czy też niechciane”. Wedle autorów tej koncepcji to ludzie są „twórcami dziedzictwa”.

 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w badaniach nad dziedzictwem widoczna stała się tendencja, by pojmować je przede wszystkim w kategoriach tożsamości. Proces ten wydaje się szczególnie istotny dla Europy Środkowej oraz jej doświadczeń, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak uniwersalnym: doświadczenia płynnych granic, migracji oraz przymusowych przesiedleń, wojny i Holokaustu. Wydarzenia te zainspirowały pojawienie się nowego, oryginalnego podejścia do dziedzictwa, jak i uznania nowych jego kategorii, takich jak dziedzictwo bezpaństwowe, dziedzictwo kłopotliwe, czy dziedzictwo nienawiści.

 

Międzynarodowe Centrum Kultury pragnie podjąć kwestie wpływu dziedzictwa na współczesne społeczeństwo w wymiarze kulturowym, politycznym i gospodarczym. Do udziału w konferencji zaproszono więc badaczy pracujących na polu różnych dyscyplin naukowych (sztuki i architektury, historii i literatury, ekonomii i socjologii, polityki i zarządzania). W ramach ogłoszonego otwartego naboru referatów (call for papers) otrzymano ponad 150 propozycji, z których ostatecznie do zaprezentowania w trakcie Forum wybrano 80. Dotyczą one takich zagadnień jak m.in. dziedzictwo niechciane, miejsca pamięci, krajobraz kulturowy, dziedzictwo i nowe media, społeczny wymiar dziedzictwa, turystyka i zrównoważony rozwój, dziedzictwo lokalne i niematerialne. W trakcie konferencji zostaną one wygłoszone w ramach czterech równoległych bloków tematycznych: pamięć konstruowna (Constructed Memory), wyzwania społeczne w ochronie dziedzictwa (Social Challenges and Heritage Protection), dziedzictwo kłopotliwe (Dissonant Heritage) oraz dziedzictwo i społeczności (Heritage and Communities).

 

Wykłady plenarne podczas konferencji wygłoszą światowej sławy badacze: prof. Sharon Macdonald, prof. Robert van der Laarse oraz prof. John Tunbridge. Wstęp na trzy wykłady plenarne jest wolny.

 

Dodatkowo uczestnicy konferencji będą mogli wysłuchać serii wykładów przygotowanych specjalnie na 4. Forum Dziedzictwa przez Tamása Fejérdy’ego, Sophię Labadi, Jakuba Muchowskiego i Aleksandrę Szczepan, Andrzeja Ossowskiego, Ioannisa Pouliosa, Hannę Schreiber, Pavla Vařekę, Magdalenę Vášáryovą.

 

Program konferencji dostępny jest na stronie MCK. Językiem konferencji jest angielski (brak tłumaczenia).

 

Formularz rejestracyjny  (dostępny na stronie internetowej wydarzenia) należy przesłać na adres heritageforum4@mck.krakow.pl do 22 maja 2017 r. (liczba osób ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Opłata konferencyjna w wysokości 120 PLN obejmuje przerwy kawowe oraz lunchowe podczas dwóch dni konferencji oraz materiały konferencyjne.

 

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej to odbywająca się co dwa lata międzynarodowa konferencja, na której specjaliści z regionu Europy Środkowej, a także zajmujący się problematyką Europy Środkowej badacze i eksperci z całego świata, dyskutują nad zagadnieniami dziedzictwa kulturowego. Krakowska konferencja jest głosem Europy Środkowej w zakresie jego filozofii, zarządzania, ochrony, wymiaru ekonomicznego, społecznego i politycznego. Forum jest organizowane pod auspicjami Grupy Roboczej ds. Dziedzictwa Kulturowego w krajach V4, w skład której wchodzą: Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Kancelaria Premiera Węgier, Rada Ochrony Zabytków Republiki Słowackiej w Bratysławie oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

 

 

Źródło: Międzynarodowe Centrum Kultury

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016