Artykuł

29 sierpień 2016

"Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne i zagłady. Nowe wyzwania badawcze i nowe projekty w Polsce i Austrii”, Wiedeń 26-27 września 2016

Kategoria: Konferencje, XXw, Holocaust, Aktualności, Historia i pamięć

"Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne i zagłady. Nowe wyzwania badawcze i nowe projekty w Polsce i Austrii”, Wiedeń 26-27 września 2016

 

Konferencja organizowana przez Polską Akademię Nauk - Stację Naukowę w Wiedniu będzie dotyczyć muzeów i miejsc pamięci, znajdujących się na terenie dawnych nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady. Będzie ona już czwartą z cyklu konferencji zainicjowanego i organizowanego przez Polską Akademię Nauk Stację Naukową w Wiedniu we współpracy z Instytutem Kulturoznawstwa i Teatrologii Austriackiej Akademii Nauk oraz innymi instytucjami naukowymi i muzealnymi/miejscami pamięci w Polsce i Austrii. Poprzednie konferencje, które odbyły się kolejno w latach 2010, 2012 i 2014, miały na celu skonfrontowanie i porównanie wyników badań z tego zakresu tematycznego prowadzonych w Polsce i Austrii. Referaty wygłoszone podczas wcześniejszych konferencji zostały opublikowane w tomach pokonferencyjnych przez wydawnictwo Peter Lang. Należy podkreślić, że pierwsza konferencja odbyła się w 71 lat od rozpoczęcia i 65 lat od zakończenia II wojny światowej, a trzecia przypadła w 70. rocznicę zakończenia wojny i wyzwolenia obozu w Oświęcimiu.

 

Konsekwencją tych liczb jest nieuniknione odchodzenie generacji naocznych świadków, którzy osobiście doświadczyli gehenny obozów. Wśród żyjących niewielu pozostało już również sprawców ich cierpień. Ta konstatacja towarzyszy serii naszych konferencji od samego początku. W obu przypadkach coraz intensywniej do głosu dochodzą kolejne generacje – dzieci i wnuków zarówno ofiar, jak i sprawców. Stale rosnący dystans czasowy stanowi również wyzwanie dla badań naukowych związanych z tą szczególnie trudną i delikatną problematyką. Zmiana postrzegania wydarzeń z okresu II wojny światowej i ich następstw jest naturalną konsekwencją upływu czasu. Jednak w dyskursie naukowym nie można zatracić pewnego, szczególnie wysokiego poziomu wrażliwości, towarzyszącego od dziesięcioleci badaniom i dyskusjom o niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych i zagłady, o Holokauście i wszelkich okolicznościach tych tragicznych wydarzeń.

 

Owe konferencje, organizowane w dwuletnim cyklu w Wiedniu, stały się znaczącym elementem dyskursu naukowego dotyczącego tej problematyki i swego rodzaju platformą wymiany myśli, zwłaszcza w kontekście polsko-austriackim. Z tego względu stanowią one unikalne i ponadnarodowe forum wymiany informacji i poglądów na temat nowych projektów w obszarze badań nad niemieckimi obozami koncentracyjnym i zagłady z okresu II wojny światowej oraz wszelkimi okolicznościami ich powstawania i funkcjonowania.

 

Konferencja będzie odbywać się w języku polskim i niemieckim, organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

 

Źródło: Pol-Int

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016