Artykuł

17 czerwiec 2015

Radziwiłłowie w służbie Marsa - międzynarodowa konferencja w Warszawie

Kategoria: Konferencje, Wykłady, Spotkania, XVI-XVIII wiek, Debaty, Aktualności, Historia wojskowości, Historia polityczna, Historia dyplomacji, Historia myśli politycznej

W poniedziałek 22 czerwca w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieście 26/28) rozpocznie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Radziwiłłowie w służbie Marsa"

Dwudniowe spotkanie zgromadzi ponad dwudziestu badaczy dziejów nowożytnych, w tym przedstawicieli najważniejszych polskich, litewskich, białoruskich, ukraińskich, rumuńskich i mołdawskich ośrodków naukowych.

Szczegółowy program konferencji:

10.30 – 11.00 – otwarcie konferencji

11.00 – 14.20 

 • prof. dr hab. Henryk Lulewicz (Instytut Historii PAN): Jerzy Radziwiłł starosta grodzieński, hetman dworzański (1514–1523)
 • dr hab. Marek Ferenc (Uniwersytet Jagielloński): Radziwiłłowie wobec zagrożenia moskiewskiego w latach 1548–1558
 • dr Gediminas Lesmaitis (Instytut Historii Litwy w Wilnie): Kwestie wojskowe w listach Zygmunta Augusta do Radziwiłłów
 • dr Andrej Januškevič (Mińsk): Udział Radziwiłłów w I wojnie północnej

12.20 – 12.40 – dyskusja

12.40 – 14.00

 • mgr Piotr Łabędź (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Zaangażowanie Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna” w przygotowanie kampanii wojennej przeciwko Turcji w 1590 roku
 • dr Cristian Bobicescu (Academia Română): W poszukiwaniu związków: Krzysztof Radziwiłł „Piorun”, Jan Zamoyski i Jeremiasz Mohyła – między współpracą i nieporozumieniami
 • mgr Karol Żojdź (Uniwersytet Warszawski): Udział hetmana polnego litewskiego Krzysztofa II Radziwiłła w rokowaniach pokojowych z Moskwą na przełomie lat 1615/1616

14.00 – 14.20 – dyskusja

15.30 – 18.10

 • dr hab. Viktor Brechunenko (Akademia Kijowsko-Mohylańska, Akademia Nauk Ukrainy): Radziwiłłowie w świadomości i politycznych koncepcjach starszyzny kozackiej w I połowie XVII wieku
 • dr hab. Valentin Constantinov (Mołdawska Akademia Nauk): Małżeństwo Marii Lupu z Januszem Radziwiłłem
 • dr hab. Dariusz Milewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): Między Moskwą a Szwecją: Jan Leszczyński i Janusz Radziwiłł o stanie państwa i sposobach jego ratowania w latach 1654–1655

16.30 – 16.50 – dyskusja

16.50 – 17.50

 • dr hab. Sławomir Augusiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): Udział Bogusława Radziwiłła w kampanii na Litwie (XI–XII 1661)
 • prof. dr hab. Andrzej Rachuba (Instytut Historii PAN): Michał Kazimierz Radziwiłł jako oficer litewski. Przyczynek do przygotowania magnata do funkcji hetmańskiej
 • dr Zbigniew Hundert (Warszawa): Oddziały Radziwiłłów w wojsku koronnym w dobie panowania „królów rodaków” (1669–1696)

17.50 – 18.10 – dyskusja

23 czerwca 2015

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28

Sala Kolumnowa

10.00 – 13.20

 • dr Hienadź Sahanovič (Mińsk): Życie codzienne w dobrach radziwiłłowskich na Białorusi w czasie wojny z Moskwą (lata 60. XVII wieku)
 • prof. dr hab. Mirosław Nagielski (Uniwersytet Warszawski): Hetman polny litewski Krzysztof II Radziwiłł w dobie kampanii smoleńskiej Władysława IV
 • dr Piotr Kroll (Uniwersytet Warszawski): Sztuka dowódcza hetmana Janusza Radziwiłła w latach 1649–1655
 • dr Mariusz Sawicki (Uniwersytet Opolski): Chorągwie radziwiłłowskie w II połowie XVII wieku, w świetle litewskich ksiąg komisji skarbowowojskowych

11.20 – 11.40 – dyskusja

 • dr Andrej Macuk (Narodowa Akademia Nauk Białorusi): Radziwiłłowie w wojnie o sukcesję polską w latach 1733–1735
 • dr hab. Tomasz Ciesielski, prof. nadzw. UO (Uniwersytet Opolski): Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko” jako reformator armii litewskiej w połowie XVIII wieku
 • dr Małgorzata Ewa Kowalczyk (Uniwersytet Wrocławski): Księżna Anna z Mycielskich Radziwiłłowa, druga żona Michała Kazimierza „Rybeńko”

13.00 – 13.20 – dyskusja

14.20 – 15.20

 • dr Mariusz Machynia (Polska Akademia Umiejętności): Wojskowość radziwiłłowska w epoce stanisławowskiej
 • prof. Valdas Rakutis (Litewska Akademia Wojskowa im. gen. Jonasa Žemaitisa): Legion Radziwiłłowski czasów Sejmu Czteroletniego: ofiara, czy oszczędność?
 • dr hab. Sławomir Górzyński, prof. nadzw. UO (Uniwersytet Opolski): Legitymacje galicyjskie Radziwiłłów w XVIII wieku

15.20 – dyskusja i podsumowanie obrad

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016