Artykuł

09 czerwiec 2015

Malowana historia cywilizacji w XVIII wieku - wykład prof. dr hab. Wolfganga Schmale (Wiedeń)

Kategoria: Wykłady, XXw, Spotkania, Projekty badawcze, Debaty, Źródła , Aktualności, Historia kulturowa

16 czerwca 2015 r. w Warszawie w Niemieckim Instytucie Historycznym w ramach cyklu Wykłady wtorkowe odbędzie się spotkanie poświęcone historii wizualnej.

Wykład pt. Malowana historia cywilizacji w XVIII wieku wygłosi prof. dr hab. Wolfgang Schmale (Wiedeń)

Wykład prezentować będzie rezultaty projektu badawczego zajmującego się alegorycznymi przedstawieniami części świata z centralnych obszarów występowania sztuki barokowej.Źródła ikonograficzne zanalizowane zostaną w niezwykle ważnym dla XVIII w. kontekście powszechnej historii cywilizacji. 

Analizowany w ramach prac projektowych materiał ukazuje ważne związki z literaturą odkrywczą i podróżniczą, operą i historią misji.

Wolfgang Schmale jest profesorem zwyczajnym historii nowożytnej na Uniwersytecie Wiedeńskim. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół nowożytnej historii Europy a ponadto wokół „cyfrowych nauk historycznych” i „digital humanities”. 

Wolfgang Schmale był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, na Université Paris I Panthéon-Sorbonne, w Maison des Sciences de l’Homme w Paryżu i na Uniwersytecie im. Św. Klemensa z Ochrydy w Sofii. Jest członkiem elektem Executive Committee der International Society for Eighteenth Century Studies (ISECS), a w chwili obecnej także prodziekanem ds. naukowych Wydziału Historii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wiedeńskiego. Ostatnio ukazały się jego autorstwa: Mein Europa. Reisetagebücher eines Historikers (Wien, 2013) oraz Das 18. Jahrhundert (Wien, 2012)

Wykłady wtorkowe - to cykl comiesięcznych spotkań organizowanych przez Niemiecki Instytut Historyczny. Wykłady odbywają się we wtorki o godz. 18.00 w sali konferencyjnej - spotkania tłumaczone są symultanicznie na język polski lub niemiecki

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016