Artykuł

21 październik 2013

Jan Karski - świadek, emisariusz, człwowiek" - międzynarodowa konferencja naukowa w Zamościu, 6-8. XI. 2013

Kategoria: Konferencje, XXw, Spotkania, Holocaust, Debaty, Aktualności, Historia polityczna, Historia społeczna, Historia i pamięć, Biografie

W środe, 6 listopada 2013 r. w Zamościu rozpocznie się trzydniowa międzynarodowa, multidyscyplinarna konferencja naukowa pt.

„JAN KARSKI –ŚWIADEK, EMISARIUSZ, CZŁOWIEK”

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego we współpracy z Pracownią Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski

Celem konferencji jest poszerzenie, ugruntowanie i popularyzacja wiedzy o życiu i działalności Karskiego - emisariusza Polski Podziemnej, który w czasie II wojny światowej jako pierwszy przekazał zachodnim aliantom informacje o dokonywanej przez Niemców zagładzie Żydów. To dzięki niemu międzynarodowa społeczność po raz pierwszy usłyszała o Holokauście.

Jak podkreślają Organizatorzy: celem konferencji  Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się ona do konsolidacji wokół tej postaci środowisk naukowych w kraju i za granicą oraz do upowszechnienia wiedzy o Karskim na arenie międzynarodowej.
Będzie ona transmitowana na żywo przez Internet. Link umożliwiający oglądanie transmisji zostanie uruchomiony na stronie www.fodz.pl w momencie otwarcia konferencji, 6 listopada o godz. 15.00. Wszystkich, którzy nie będą mogli przyjechać do Zamościa, serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości oglądania transmisji. Obrady będą tłumaczone symultanicznie na angielski/polski. - dodają.

Oficjalnymi językami konferencji będą polski i angielski. W czasie obrad zostanie zapewnione tłumaczenie symultaniczne.

Wszystkie sesje i debaty odbywać się będą w Centrum „Synagoga” Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (ul. Pereca 14, Zamość) w gmachu renesansowej bożnicy odrestaurowanej przez Fundację w latach 2009-2011 dzięki wsparciu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Program:

Środa, 6. listopada

12.00–15.00 – rejestracja uczestników w biurze konferencji w Centrum „Synagoga”, zameldowanie w hotelu
13.00–14.30 – obiad

15.00–15.30 Uroczyste otwarcie konferencji:

 • mec. Monika Krawczyk, Dyrektor Generalna Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
 • prof. Sławomir J. Żurek (KUL), Kierownik Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL
 • dr Laurence Weinbaum, World Jewish Congress oraz Israel Council on Foreign Relations

15.30–17.00 Sesja I: RAPORT JANA KARSKIEGO (I)

Moderator: prof. Sławomir J. Żurek (KUL)

 • prof. Anette Becker (Francja, Université Paris Quest Nanterre), Jan Karski: From Izbica/Bełżec to London and Washington
 • dr Wojtek Rappak (Wielka Brytania, University College London), Karski through historical documents
 • dr Frank Jacob (Niemcy, Heinrich-Heine Universität Dusseldorf), And the world stoodaside – The allied reaction on Jan Karski's 'report from hell'

Dyskusja

17.00–17.15 – przerwa na kawę

17.15–18.45 Sesja II: RAPORT JANA KARSKIEGO (II)

Moderator: dr hab. Dariusz Libionka, prof. IFiS PAN (PAN)

 • Ewa Cuber-Strutyńska (UP w Krakowie), Świat wobec Zagłady – reakcja aliantów na raport Karskiego
 • dr Justyna Kowalska-Leder (UW), Dwie wersje raportu Jana Karskiego – dwie narracje o Polakach – krajowa i emigracyjna
 • Zbigniew Dobkowski (Świdnik), Jan Karski a Holokaust (rozważania na podstawie rozmów z Emisariuszem)

Dyskusja

18.45–20.15 Sesja III: JAN KARSKI W FILMIE

Moderator: red. Bogdan Białek (Stowarzyszenie im. Jana Karskiego)

 • dr Łukasz Jasina (KUL), Bohater i narrator. Obraz Jana Karskiego w polskim i zagranicznym filmie dokumentalnym
 • Aleksandra Karkowska (UKSW), Ewolucja portretu – Jan Karski jako bohater filmowy
 • dr Karolina Famulska-Ciesielska (KUL), Projekty filmowe Jana Karskiego jako element jego misji

Dyskusja

 • Trailer częściowo animowanego filmu dokumentalnego "Karski i władcy ludzkości", reż. Sławomir Grünberg, www.jankarski.com

20.30 – kolacja

Czwartek, 7 listopada

9.00–11.00 Sesja IV: JAN KARSKI W LITERATURZE

Moderator: dr Anna Jeziorkowska-Polakowska (KUL)

 • dr hab. Luca Bernardini (Włochy, Università di Milano), Jan Karski – autor czy postać literacka
 • prof. dr hab. Sławomir J.Żurek (KUL), Jan Karski jako bohater literacki
 • dr Bartłomiej Krupa (IBL PAN), Opowieść Karskiego – Karski w opowie ści. Spór Lanzmanna z Haenelem
 • dr Agata Dąbrowska (Polska/Norwegia, Universitetet i Oslo), „Moje nazwisko jest fikcją ” – sceniczna biografia Jana Karskiego

Dyskusja

11.00–11.15 – przerwa na kawę

11.15–12.45 Sesja V: JAN KARSKI A WSPÓŁCZESNOŚĆ.

DYSKUSJA PANELOWA:

Moderator: prof. Sławomir J. Żurek (KUL)

Uczestnicy panelu:

 • prof. dr hab. Andrzej Żbikowski (ŻIH),
 • dr hab. Dariusz Libionka
 • prof. IFiS PAN (PAN)
 • dr Adam Puławski (IPN)
 • dr Laurence Weinbaum (Izrael, WJC),
 • red. Bogdan Białek (Stowarzyszenie im. Jana Karskiego)


12.45–13.00 – przerwa na kawę

13.00–14.30 Sesja VI: VARIA – RÓŻNE ASPEKTY ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI JANA KARSKIEGO (I)

Moderator: Weronika Litwin (FODŻ)

 • dr Laurence Weinbaum (Izrael, WJC), Jan Karski and the ZZW: Fact and Fiction
 • Stanisław M. Jankowski (Kraków), Karski odpowiada: najważniejsze wywiady w życiu Profesora
 • dr Jacek Feduszka (Muzeum Zamojskie), Międzynarodowy kontekst spraw polskich w pierwszej połowie XX wieku w pracach naukowych Jana Karskiego

Dyskusja

14.30–15.30 – obiad

15.30–17.00 Sesja VII:  VARIA – RÓŻNE ASPEKTY ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI JANA KARSKIEGO (II)

Moderator: dr Adam Puławski (IPN)

 • E. Thomas Wood (USA), "A Yankee with a foreign accent” ― Remembering Jan Karski
 • dr Anna Jeziorkowska-Polakowska (KUL), „...ja od Żydów całe życie otrzymywałem tylko przyjaźń” – z Janem Karskim rozmawia Maciej Wierzyński
 • Ewa Wierzyńska (MHP), Jan Karski. Niedokończona Misja: cele i zadania programu Muzeum Historii Polski

Dyskusja

17.00–17.15 – przerwa na kawę

17.15–18.45 Sesja VIII: JAN KARSKI W PERSPEKTYWIE PORÓWNAWCZEJ

Moderator: dr Karolina Famulska-Ciesielska (KUL)

 • dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW (UKSW), Marzenie oodrodzeniu – Jan Karski i Zofia Kossak-Szczucka w kształtowaniu formuły życia po traumie
 • Mose Apelblat (Szwecja, Lunds Universitet), A Swedish diplomat and his failed reporting on the Holocaust – a comparison between Jan Karski and Göran von Otter
 • Greta Derus (Kanada, St. Basil Catholic School), Jan Karski and Blessed John Paul II – two men on a similar mission

Dyskusja

18.45–20.15 Sesja IX:  ZAGRANICZNA RECEPCJA POSTACI JANA KARSKIEGO

Moderator: dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. UKSW (UKSW)

 • dr Katrin Stoll (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie), On the non-reception of
 • Jan Karski in post-war Germany
 • dr Agnieszka Lenart (KUL), Media rosyjskojęzyczne o Janie Karskim
 • dr Albert Nowacki (KUL), Jan Karski w ukraińskiej przestrzeni wirtualnej

Dyskusja

20.30 – kolacja

8. listopada

8.30–9.30 Sesja X: INICJATYWY UPAMIĘTNIAJĄCE JANA KARSKIEGO

Moderator:prof. dr hab. Andrzej Żbikowski (ŻIH)

 • Grzegorz Tomczewski (MHP), Jan Karski w pamięci państwa Izrael i Izraelczyków
 • Anna Łagodzińska (Muzeum Miasta Łodzi/UJ), Adres Jana Karskiego w Polsce. Łódź , ul. Ogrodowa 15

Dyskusja

9.30–11.00 Sesja XI:  JAN KARSKI W EDUKACJI POLONISTYCZNEJ I HISTORYCZNEJ

Moderator: dr Monika Szabłowska-Zaremba

 • Agnieszka Kasperek (KUL), Zapomniany świadek wydarzeń – Jan Karski na lekcjach polskiego i historii
 • Andrzej Albiniak (Niemcy), Wiedza o losach miejscowych Żydów w czasach Szoa i działalności Jana Karskiego na przykładzie młodzieży szkolnej z Janowa Lubelskiego
 • Anetta Chrzanowska (Muzeum Regionalne w Łęcznej), Wiedza o losach Żydów z łęczyńskiego getta oraz o działalności Jana Karskiego pośród młodzieży szkolnej z miasta Łęczna

Dyskusja

11.00–11.15 – przerwa na kawę

11.15–12.45 Sesja XII: FORMY PAMIĘCI O ZAGŁADZIE(I)

Moderator: dr hab. Konrad Zieliń ski, prof. UMCS (UMCS)

 • dr Piotr Weiser (UJ), Pamięć o Zagładzie. Znaczenie nieżydowskiego świadka
 • o. dr Krzysztof Dorosz (UMK), Temat Holokaustu na łamach emigracyjnego „Przeglądu Powszechnego”
 • dr Monika Szabłowska-Zaremba (KUL), Pomiędzy dobrem a obojętnością. Relacj epolsko-żydowskie w czasie Zagłady w prozie Stanisława Wygodzkiego

Dyskusja

12.45–14.15 Sesja XIII: FORMY PAMIĘCI O ZAGŁADZIE (II)

Moderator: dr Anna Jeziorkowska-Polakowska (KUL)

 • Robert Kuwałek (Państwowe Muzeum na Majdanku), „że Żydzi są gazowani w Bełżcu, słyszałem”. Wiedza niemieckich urzędników okupacyjnych i policjantów z dystryktu lubelskiego na temat losu deportowanych Żydów, w świetle ich powojennych zeznań
 • Katarzyna Thomas (URz), Rzeczywistość wojenna Drohobycza w latach 1939–1945 – świadectwo Ocalonych
 • dr hab. Konrad Zieliński, prof. UMCS (UMCS), Echa tzw. sprawy Bejlisa na ziemiach polskich (komunikat)

Dyskusja i podsumowanie konferencji – prof. Sławomir J. Żurek (KUL), Weronika Litwin (FODŻ).

14.15–15.30 – obiad

źródło: FODŻ , www.kul.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016