Artykuł

08 styczeń 2016

Konferencja:Ku czemu zmierzamy? Edukacja historyczna w szkole a kształcenie akademickie

Kategoria: Konferencje, Wykłady, Spotkania, Debaty, Aktualności

11 marca w Sali Kolumnowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) rozpocznie się dwudniowa konferencja naukowa pt. Ku czemu zmierzamy? Edukacja historyczna w szkole a kształcenie akademickie

Spotkanie z udziałem nauczycieli akademickich i nauczycieli historii będzie miało na celu zainicjowanie dialogu między obydwoma środowiskami na temat współczesnej polskiej edukacji historycznej młodzieży. 

Konferencja odbędzie się w formie paneli dyskusyjnych. Organizatorami wydarzenia są: Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Tematy paneli:

  • Absolwent szkoły na uniwersytecie – kompetencje posiadane, kompetencje, których brak; referat wprowadzający: dr hab. Krzysztof Skwierczyński, IH UW
  • Nauczyciel historii wobec wyzwań edukacji humanistycznej w szkole; referat wprowadzający: dr Teresa Stachurska-Maj, MSCDN
  • Edukacja historyczna w kształceniu „krytycznego humanisty”; referat wprowadzający: dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW, IH UW
  • Edukacyjny potencjał public history – szkoła i uniwersytet; referat wprowadzający: dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr, IH UWr
  • Miejsca pamięci w edukacji historycznej – potencjał szkoły-potencjał uniwersytetu; referat wprowadzający: prof. dr hab. Stanisław Roszak, IHiA UMK
  • Historia regionalna w szkole i na uniwersytecie; referat wprowadzający: dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, IH UAM 
  • Używanie i nadużywanie historii mówionej w badaniach naukowych i edukacji; referat wprowadzający: dr Dobrochna Kałwa, IH UW
  • Czy potrzebny jest powrót „wielkiej narracji” do edukacji historycznej?; referat wprowadzający: dr hab. Katarzyna Błachowska, IH UW

Źródło: IH UW

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016