Artykuł

27 lipiec 2016

"Los wolności w Europie Wschodniej: autokracja - oligarchia - anarchia?", Kolegium Europejskie w Natolinie, 22-23 września 2016

Kategoria: Konferencje, Spotkania, Debaty, Aktualności

22-23 września 2016 roku w Kolegium Europejskim w Natolinie (ul. Nowoursynowska 84, Warszawa) odbędzie się konferencja "Los wolności w Europie Wschodniej: autokracja - oligarchia - anarchia?"

 

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Robert Frost (University of Aberdeen), a prelegentami będą czołowi historycy, politolodzy, intelektualiści publiczni i politycy.

 

Jak we wstępie do programu konferencji piszą organizatorzy, jej „celem jest postawienie pytania, czy region między Bałtykiem a Morzem Czarnym, określony umownie jako Europa Wschodnia, jest historycznie skazany na to, że żaden oparty na wolności ustrój nie może się utrzymać. Że jedyne w miarę stabilne formy państwowości są rządy autokratyczne lub względnie oligarchiczne. Że marzenia o wolności wiodą do anarchii albo do dyktatury. Taka wydaje się być wymowa wielu narracji o sytuacji w posowieckich republikach, szczególnie zaś w kontekście ostatnich ukraińskich rewolucji. Nie brak ani chętnych odbiorców tej narracji w różnych krajach, ani kontestatorów, którzy bronią prawa samostanowienia owych krajów. Skąd się biorą takie narracje, w czym tkwi siła przekonania, że narody (uznane bądź negowane jako gospodarzy tych ziem) są zdolne lub niezdolne do utrzymania państwowości opartej na wolności? 


Problematyka konferencji wpisuje się w wciąż aktualne, a zarazem bardzo stare dylematy europejsko-atlantyckiej myśli politycznej, poczynając od Arystotelesa: jak zapobiec deformacji rządów monarchicznych w tyranię; arystokratycznych w oligarchię i demokratycznych (lub politeja) w anarchię? Jak utrzymać równowagę w formie mieszanej? Oraz: jak przystosować ustrój republikański powstały w warunkach starożytnego greckiego polis, do państw bardzo obszernych, jak np. Rzeczpospolita Obojga Narodów? Dzisiaj można pytać: jak dbać o jakość demokracji w świetle tych dylematów?”

 

Językami konferencji będą angielski i polski z tłumaczeniem symultanicznym. 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału do 8 września (p. Anna Banach: anna.banach@coleurope.eu, tel: 22-54-59-480)

 

 

Program konferencji

 

 

 

Źródło: Kolegium Europejskie w Natolinie

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016