Artykuł

07 czerwiec 2016

13. Debata Lelewelowska: Historia kobiet i historia płci w Polsce i Niemczech od lat 70. do dziś

Kategoria: Wykłady, Spotkania, Projekty badawcze, Debaty, Aktualności

Historia kobiet i historia płci w Polsce i Niemczech od lat 70. do dziś to tytuł kolejnej, 13 Debaty Lelewelowskiej, która odbędzie się w czwartek, 9 czerwca 2016 r., o godz. 18:00 w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie.

Debata skoncentrowana zostanie nie tylko na sposobie recepcji gender jako kategorii badawczej w niemieckim i polskim dyskursie naukowym ale również uwzględniać będzie szerszy, międzynarodowy kontekst rozwoju badań historycznych.

Zaproszone do rozmowy historyczki przybliżą historię rozwoju i metodologicznej ewolucji badań nad historią kobiet i historią płci w swoim kraju w ostatnich dekadach i spróbują odpowiedzieć między innymi na pytania o początki stosowania kategorii gender, jak również o pola zainteresowań badawczych. 

Ważnym aspektem dyskusji będzie też kwestia odmiennej dynamiki badań historycznych nad kobietami i płcią. Jak twierdzą zaproszeni na debatę goście - w Niemczech impulsem dla nich był ruch kobiecy lat 70., w polskim środowisku akademickim perspektywa feministyczna lub/i genderowa w badaniach historycznych pojawiła się w latach 90. 

Uczestnicy dyskusji - prof. Kirsten Heinsohn, dr Dobrochna Kałwa i dr Iwona Dadej podejmą próbę odpowiedzi na pytanie w jaki sposób i na ile czy badania nad historia kobiet i historią płci wniosły do badań nowe perspektywy, tematy i metody. Na ile ramy instytucjonalne sprzyjają upowszechnieniu nowych paradygmatów i pozwalają włączyć nowe postulaty badań do obiegu naukowego? Za przykład posłużą niemiecka komisja Arbeitskreis Historischer Frauen- und Geschlechterforschung oraz Komisja Historii Kobiet Polskiej Akademii Nauk, które współtworzą i kształtują środowisko badawcze od ponad dwudziestu lat.

 „Debaty Lelewelowskie”, organizowane przez Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, służą dyskutowaniu aktualnych zagadnień historii Polski w jej europejskim kontekście. Uczestniczą w nich czołowi przedstawiciele polskich, wschodnio- i zachodnioeuropejskich oraz międzynarodowych nauk historycznych, podejmujący sporne tematy, omawiane z wielu perspektyw. Aktywny udział w dyskusji bierze również publiczność. Zamierzeniem przedsięwzięcia jest konfrontacja nie tylko sprzecznych tez i opinii, ale także intensywna wymiana poglądów między różnorodnymi środowiskami historyków. Dzięki temu poszczególne kwestie przedstawiane są w pogłębiony sposób, uwzględniający także róznorodne możliwości metodologicznego podejścia do danego problemu. 

Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Niemeickiego Instytutu Historycznego w Warszawie (Pałac Karnickich, Aleje Ujazdowskie 39)

Dr habil. Kirsten Heinsohn – kieruje Forschungsstelle für Zeitgeschichte w Hamburgu (FZH). Specjalizuje się w  badaniach historii społecznej i politycznej XIX i XX wieku, historii miast (Hamburga), historii kobiet, Żydów oraz oral history. Jest autorką dwóch monografii i poświęconych historii politycznej Niemiec w perspektywie płci (Konservative Parteien in Deutschland 1912 bis 1933. Demokratisierung und Partizipation in geschlechterhistorischer Perspektive, Düsseldorf 2010 oraz Politik und Geschlecht. Zur politischen Kultur bürgerlicher Frauenvereine in Hamburg 1871–1918, Hamburg 1997). W jej dorobku znajdują się monografi e zbiorowe i liczne artykuły poświęcone problematyce oral history, tożsamościom diaspory, historii Żydów w perspektywie płci kulturowej.

dr Dobrochna Kałwa, historyczka, adjunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Do jej obszarów badawczych należą między innymi historia kobiet i historia płci, oral history, antropologia historyczna, migracja kobiet. Jest autorką monografi i o międzywojennej aktywności kobiet (Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych, Kraków 2001), a także współautorką publikacji z zakresu migracji kobiet i antropologii historycznej.

Iwona Dadej, historyczka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia magisterskie) oraz Freie Universität w Berlinie (doktorat). Do obszarów badawczych należą między innymi historia ruchów społecznych w XIX i XX wieku, historia migracji akademickich, historia nauki. Obecnie jest badaczką wizytujacą NIH w Warszawie

źródło: Niemiecki Instytut Histiryczny

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016