Artykuł

13 wrzesień 2012

Dr Hubert Wilk i Wojciech Königsberg laureatami Nagrody im. prof. T. Strzembosza 2012

Kategoria: Nowości wydawnicze, XXw, Konkursy i nagrody historyczne, Aktualności

11 września 2012 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się po raz czwarty uroczystość wręczenia Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski.

Jury, obradujące w składzie:  prof. dr hab. Tomasz Szarota (Przewodniczący), Irena Lasota, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Wojciech Materski, dr hab. Marek Wierzbicki (Sekretarz Nagrody) Nagrodę Główną przyznało dwóm autorom:

dr Hubertowi Wilkowi - za książkę: "Kto wyrąbie więcej ode mnie?" - współzawodnictwo pracy robotników w Polsce w latach 1947-1955
i
Wojciecha Königsbergowi - za książkę: Droga "Ponurego". Rys biograficzny majora Jana Piwnika

 

Nagrodzone książki:

Droga "Ponurego". Rys biograficzny majora Jana Piwnika (Wydawnictwo: Rytm)

Pierwsze w piśmiennictwie polskim całościowe ujęcie biografii mjr. Jana Piwnika (1912–1944) "Ponurego", jednego z najwybitniejszych oficerów Armii Krajowej, dowódcy legendarnego Zgrupowania Partyzanckiego AK "Ponury". Autor odtwarza bieg życia Jana Piwnika: chłopskie środowisko jego młodości, naukę, służbę w Policji Państwowej, udział w kampanii wrześniowej, pobyt w Anglii i szkolenie na cichociemnego, przerzut do Polski, udział w brawurowych akcjach "Wachlarza", organizację i walkę dowodzonego przez niego partyzanckiego zgrupowania w Górach Świętokrzyskich, dowództwo VII batalionu 77 pułku piechoty AK na Nowogródczyźnie. Biografię uzupełnia informacja o publikacjach poświęconych "Ponuremu", uroczystościach utrwalających jego pamięć i legendzie, która zaczęła się tworzyć jeszcze za jego życia.
Praca oparta o obszerną bazę źródłową, wzbogaconą o nowe źródła: dokumenty oraz ustne i pisemne relacje podkomendnych "Ponurego". Książkę poprzedza wstęp Zdzisława Rachtana, "Halnego", jednego z ostatnich żyjących żołnierzy "Ponurego". Książka o olbrzymich wartościach poznawczych, niezwykle cenna dla edukacji historycznej i patriotycznej młodego pokolenia.
(nota wydawnicza)

Wojciech Königsberg (ur. 1983) jest absolwentem historii Uniwersytetu Zielonogórskiego (2007 r.) - nagrodzona książka to rozbudowana wersja jego pracy magisterskiej. Aktualnie jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Wspolautor bloga: ponury-nurt.blogspot.com

 

"Kto wyrąbie więcej ode mnie?" - współzawodnictwo pracy robotników w Polsce w latach 1947-1955 (Wydawnictwo: Trio)

Książka opisuje mało znany, ale ważny dla historii Polski aspekt wprowadzania wśród robotników polskich, na wzór radziecki, współzawodnictwa pracy. Hubert Wilk analizuje, jaki wpływ na tworzenie „nowego człowieka” i sowietyzację społeczeństwa miało wdrażanie radzieckiego wzoru współzawodnictwa pracy. Pokazanie prawdziwych losów  „stachanowców” oraz tych, którzy poddani temu współzawodnictwu zostali wciągnięci w system komunistyczny jest niewątpliwym walorem tej publikacji.

Dr Hubert Wilk (ur. 1979) jest adiunktem w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk (Pracownia Dziejów Polski po 1945 roku), gdzie zajmuje się historią społeczną powojennej Polski. W 2009 r. w IH PAN obronił pracę doktorską pt. "Współzawodnictwo pracy robotników w Polsce w latach 1947-1955", przygotowaną pod kierunkiem prof. Dariusza Jarosza.


Książki nominowane w czwartej edycji konkursu:

  1. Łukasz Modelski, Dziewczyny wojenne, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011
  2. Hubert Wilk, "Kto wyrąbie więcej ode mnie?" - współzawodnictwo pracy robotników w Polsce w latach 1947-1955, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2011
  3. Łukasz Polniak, Patriotyzm wojskowy w PRL w latach 1956-1970, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2011
  4. Wojciech Königsberg, Droga "Ponurego". Rys biograficzny majora Jana Piwnika, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2011
  5. Krzysztof Kacprzak, Podziemie zbrojne na Mazowszu północnym w walce z systemem komunistycznym 1945-1952, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2011


Dotychczas laureatami Nagrody im. T. Strzembosza byli: dr Joanna Hytrek-Hryciuk (2011 r.) za książkę "Rosjanie nadchodzą. Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948" , dr Tadeusza Ruzikowski (2010 r.) za książkę "Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981-1983" i dr Jarosław Pałka (2009 r.) za książkę "Generał Stefan Mossor (1896-1957). Biografia wojskowa".


źródło: fundacjastrzembosza.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016