Artykuł

10 listopad 2017

CfP: „Stulecie odrodzonego Państwa Polskiego na mapie Europy i Świata. Polska myśl geopolityczna w XX wieku”, Rzeszów, 17–19 października 2018 (zgłoszenia do 31 marca 2018)

Kategoria: Konferencje, XXw, Aktualności, Historia polityczna

W dniach 17-19 października 2018 r. w Rzeszowie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa: „Stulecie odrodzonego Państwa Polskiego na mapie Europy i Świata. Polska myśl geopolityczna w XX wieku”. Wydarzenie organizowane jest przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego.

 

Celem konferencji jest dokonanie próby podsumowania dorobku polskiej myśli geopolitycznej, jej wpływu na historyczny jak i współczesny kształt państwa polskiego, jego politykę zagraniczną, znaczenie w ramach bloków oraz sojuszów polityczno-militarnych. 

 

Z uwagi na niezwykłą różnorodność i bogactwo polskiej myśli geopolitycznej oraz dorobek jej twórców, konferencja będzie koncentrować się na kilku tematach przewodnich:

  • Geneza i rozwój polskiej myśli geopolitycznej do 1918 r..
  • Polska myśl geopolityczna w latach 1918–1945
  • Nurty polskiej myśli geopolitycznej w PRL i na emigracji w latach 1945–1989
  • Wpływ wydarzeń 1989 r. na polską myśl geopolityczną.
  • Sylwetki prekursorów i kontynuatorów polskiej myśli geopolitycznej oraz ich wkład w tworzenie polskiej państwowości.

 

Wszyscy zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (drogą elektroniczną lub tradycyjną). Organizatorzy zapewniają referentom nocleg i wyżywienie. Planowana jest także publikacja tekstów zaprezentowanych referatów. 

 

Kontakt do oraganizatorów:

Dr Michał Wojnowski, michal.wojnowski@ipn.gov.pl (tel. 17 8603020) – sprawy merytoryczne związane z tematyką konferencji

Dr Marcin Bukała, marcin.bukala@ipn.gov.pl (tel. 17 8606024) – sprawy organizacyjne, przesyłanie zgłoszeń

 

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 18, 35–060 Rzeszów

 

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej

 

 

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej

 

 

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016