Artykuł

14 maj 2015

Nagrody Historyczne POLITYKI 2015 przyznane!

Kategoria: Nowości wydawnicze, XXw, Konkursy i nagrody historyczne, Informacja wydawnicza, Źródła , Aktualności, Historia polityczna, Historia wojskowości, Historia społeczna, Historia i pamięć

We wtorek, 12 maja zostały wręczone Nagrody Historyczne POLITYKI 2015 przyznawane publikacjom o tematyce dotyczącej najnowszej historii Polski, wydanym w roku poprzedzającym konkurs. 

Sposród 11 nominowanych w 2015 r. książek, Jury konkursu (obradujące w składzie: red. Marian Turski - przewodniczący, prof. Włodzimierz Borodziej, prof. Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, prof. Wiesław Władyka, dr hab. Marcin Zaremba), wyróżniło 4 prace.

Nagrodę główną w kategorii prac naukowych i popularnonaukowych otrzymała Urszula Glensk za autorka ksiązki „Historia słabych. Reportaż i życie w dwudziestoleciu (1918–1939)” (TAiWPN Universitas). W uzasadnieniu decyzji Jury podkreśliło znaczenie książki, która przede wszystkim wprowadza nowy temat na wokandę. 

Praca "wywołała problem, o którym – w odniesieniu do II RP – przez ostatnie ćwierć wieku pisano niewiele albo bardzo jednostronnie -podkreślił jeden z jurorów, prof. Wiesław Władyka - „odczytanie na nowo reportaży jest niezwykle interesujące i może przyciągać do książki nie tylko czytelników wrażliwych na wdzięk tego gatunku dziennikarskiego, mającego w polskim czasopiśmiennictwie świetną i unikalną tradycję, ale także samych reporterów współczesnej prasy”.

Anna Wylęgała autorka książki „Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich »ziem odzyskanych«” (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014) uhonorowana została nagrodą przyznawaną za debiut naukowych i popularnonaukowy.

Jak podkreślał w rekomendacji jeden z Jurorów - prof. Dariusz Stola: Książka Anny Wylegały to wybitne studium pamięci na przykładzie dwóch miast, które w wyniku wojny niemal w całości wymieniły mieszkańców: polskiego Krzyża (dawnego niemieckiego Kreuz) oraz ukraińskiej – a wcześniej polsko-żydowskiej Żółkwi. Autorka przeprowadziła i systematycznie przeanalizowała ponad 150 wywiadów, co w połączeniu z rozległymi lekturami pozwoliło jej na stworzenie pogłębionego obrazu pamięci i niepamięci mieszkańców obu miejscowości.

Emil Marat i Michał Wójcik - autorzy wywiadu-rzeka pt. „Made in Poland. Opowiada jeden z ostatnich żołnierzy Kedywu Stanisław Likiernik” (Wielka Litera, Warszawa 2014) otrzymali nagrodę główną w kategorii pamiętniki i wspomnienia. Wyróżniona w tej kategorii praca to barwny życiorys pierwowzoru jednego z bohaterów powieści „Kolumbowie, Rocznik 20” Romana Bratnego. 

W kategorii wydawnictwa źródłowe Jury przyznało nagrodę Małgorzacie Ruchniewicz za opracowanie, wstęp i tłumaczenie listów Jadwigi i Bolesława Haberów z łagrów i zesłania w ZSRR z lat 1946–1955 „Nie jesteśmy całkiem zapomniani…” (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2014). Ciekawie napisany wstęp, poświęcony korespondencji w warunkach zesłania, opowiada o ważnych kwestiach dotyczących m.in. psychiki i emocji zesłańców, zachowań w sytuacjach skrajnych, o różnych formach odczuwania odosobnienia, codzienności obozowej i roli korespondencji w czasie zesłania.

Nagrody Historyczne POLITYKI to najstarsza w Polsce nagroda przyznawana publikacjom dotyczącym najnowszej historii Polski. Po raz pierwszy zostały przyznane w 1959 r. W skład Jury wchodzą wybitni polscy historycy oraz przedstawiciele tygodnika POLITYKA. Wyróżnione prace – w ogromnej większości – weszły na trwałe do polskiej historiografii.

Lista wszystkich nominowanych prac do Nagrody Polityki 2015 (link)

źródło: Polityka

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016