Historia polityczna

Nowości wydawnicze

Krzysztof Pietkiewicz, Itinerarium króla Aleksandra Jagiellończyka 1492–1506 (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016