XX wiek

Nowości wydawnicze

„Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów)” - spotkanie z autorami krytycznej edycji źródła, Kraków 11 XII 2017

Filmy historyczne

"Polska – kraj folkloru?" - wystawa w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki, 15 października 2016 - 15 stycznia 2017