Aktualności

 • VI edycja konkursu o Nagrodę im. prof. Tomasza Strzembosza

  15 kwiecień 2014

 • Call for Papers: Słowo i obraz w okresie staropolskim - interdyscyplinarna konferencja naukowa

  13 kwiecień 2014

 • Trwa nabór do VIII Letniej Szkoły Historii Najnowszej (8–13 września 2014)

  12 kwiecień 2014

 • Konferencja: Społeczeństwo wobec państwa w Rzeczypospolitej od XVI do XVIII w.

  12 kwiecień 2014

 • Spór o komunizm i transformację - dyskusja towarzysząca promocji książki prof. Karola Modzelewskiego „Zajeździmy kobyłę historii.Wyznania poobijanego jeźdźca”

  10 kwiecień 2014

 • Wernisaż wystawy „Warszawska. Proste historie”

  08 kwiecień 2014

 • Wyzwania, nadzieje, perspektywy – dzieciństwo i młodość w Polsce w czasach przełomów (1918-1989) - Call for Papers

  07 kwiecień 2014

 • Konferencja: Modernizacja-Polskość-Trwanie. Społeczne, kulturowe i polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX i XX w.

  07 kwiecień 2014

 • Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca (recenzja)

  05 kwiecień 2014

 • Prezentacja polskiej edycji „Dzienników” Josepha Goebbelsa

  02 kwiecień 2014

Spotkania

 • Wykłady: Debata: Kult poległych w XX wieku w Polsce i w Niemczech

 • Spotkania: Dyskusja: „Bić się czy nie bić? Dylematy polskiego podziemia niepodległościowego po 1945 r.”

 • Konferencje: „Wszystko widziałem…” - konferencja poświęcona Janowi Karskiemu oraz Witoldowi Pileckiemu

 • Wystawy: Głosujmy na Wydarzenie Historyczne Roku 2013!

 • Konferencje: Pomiędzy realnością a światem fikcji. Media i multimedia w muzeum (Call for Papers)

 • Konferencje: „W cieniu walczących imperiów. Europa Wschodnia w I wojnie światowej” (Call for Papers)

 • Konferencje: Międzynarodowa konferencja naukowa: Europa Środkowo-Wschodnia. Historia, kultura, literatura, język. Spojrzenie interkulturowe (Call for Papers)

 • Konferencje: Wizja przeszłości jako czynnik kształtujący tożsamość zbiorową na przestrzeni dziejów (Call for Papers)

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Konkurs na najlepszą publikację o historii polskiej dyplomacji!

 • Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914 - 1918 (recenzja)

 • Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku (recenzja)

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.