Aktualności

 • „Zeszyty Historyczne" z perspektywy półwiecza - konferencja naukowa pokazująca miejsce i rolę pisma w powojennej polskiej historiografii

  03 sierpień 2015

 • „Pamięć Zagłady a tożsamość Romów” - wykład z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów

  01 sierpień 2015

 • "Rewolucja husycka. Czas chwały i czas zmierzchu" (informacja wydawnicza)

  31 lipiec 2015

 • Wystawa: „Zimna wojna. Krótka historia podzielonego świata”

  31 lipiec 2015

 • Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945 - 1960 (recenzja)

  25 lipiec 2015

 • Psychiatry in Communist Europe - informacja wydawnicza

  24 lipiec 2015

 • Siedziba Muzeum Historii Polski na terenie Cytadeli Warszawskiej w 2018 r.!

  22 lipiec 2015

 • "Narody, wyznania, emigracje, porównania" - 4 tom z serii "Historie Polski w wieku XIX”

  20 lipiec 2015

 • Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945–1960 (informacja wydawnicza)

  20 lipiec 2015

 • Black Earth: The Holocaust as History and Warning - nowa książka prof. Snydera.

  13 lipiec 2015

Spotkania

 • Wykłady: I Międzynarodowy Festiwal Historyczny Wiek XX - Anamneses (nagrania z debat)

 • Wykłady: Historia Polski widziana zza oceanu: Co przeciętny Amerykanin wie o Polsce i jak to zmienić… (videorelacja)

 • Konferencje: Chicago Catholic Immigrants Conference: The Poles (Call for Papers)

 • Wystawy: Przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego "Obława"

 • Spotkania: Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego dla badaczy dziedzictwa kulturowego Lublina

 • Spotkania: Pokaz filmu „Dzwony pojednania” połączony z dyskusją „Jak poprzez kulturę pokazać historię?”

 • Wystawy: Oryginał Listu Biskupów Polskich do Biskupów Niemieckich z 1965 r. oraz wystawa „Odwaga i pojednanie” w Sejmie RP

 • Konferencje: Call for Papers: Oblicza Postpamięci 2

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Jako dowód i wyraz przyjaźni. Reportaże o Pałacu Kultury (informacja wydawnicza)

 • Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce (informacja wydawnicza)

 • Historia słabych. Reportaż i życie w dwudziestoleciu (1918-1939) - recenzja

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.