Aktualności

 • Dyskusja wokół książki: "Hippiesi – kudłacze – chwasty. Hipisi w Polsce w latach 1967–1975”

  24 październik 2014

 • Grzegorz Niziołek laureatem tegorocznej Nagrody im. Jana Długosza!

  24 październik 2014

 • Stypendium im. Józefa Tischnera dla polskich i polsko-amerykańskich badaczy

  22 październik 2014

 • Polscy terroryści (recenzja)

  19 październik 2014

 • Powstanie Styczniowe w europejskiej ilustracji prasowej. Grafiki z kolekcji Krzysztofa Kura (informacja wydawnicza)

  18 październik 2014

 • Konferencja: All Quiet on the Eastern Front? World War I in Central and Eastern Europe in the experience of soldiers, social groups and local communities

  17 październik 2014

 • Historia emocji - wykład prof. Barbary H. Rosenwein (Loyola University w Chicago)

  15 październik 2014

 • Call for Papers: Miasta z nowego typu. Nowe miasta przemysłowe w demokracjach ludowych po 1945 roku

  14 październik 2014

 • "Kobiety Polskiego Państwa Podziemnego” - dyskusja towarzysząca promocji książki: „U boku dowódcy AK. Wspomnienia generałowej Komorowskiej”

  13 październik 2014

 • Warsztaty w Londynie: “A Polish History Challenge. How to Learn, How to Teach?”

  11 październik 2014

Spotkania

 • Konferencje: Konferencja naukowa: Medycyna w okupowanej Polsce w cieniu nazizmu

 • Konferencje: Konferencja naukowa: Modernizacja–Polskość–Trwanie. Społeczne, kulturowe i polityczne aspekty aktywności Polaków na przełomie XIX i XX wieku

 • Wystawy: Film z 1928 roku zainauguruje międzynarodowy przegląd filmowy „WIELKA WOJNA. 100. Rocznica”.

 • Nowości wydawnicze: Dyskusja wokół książki: Płeć buntu. Kobiety w oporze społecznym i opozycji w Polsce w latach 1944-1989 na tle porównawczym.

 • Wystawy: Debata galicyjska towarzysząca wystawie: „Mit Galicji” (Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury)

 • Konferencje: Call for Papers: The Pleasures of Backwardness: Consumer Desire and Modernity in Eastern Europe

 • XXw: Archiwum społeczne, czyli dlaczego warto znaleźć miejsce dla historii organizacji pozarządowych? Bezpłatne szkolenia.

 • Nowości wydawnicze: Wykład: Możliwości i ryzyka obrazowania epok historycznych w kontekście dziejów powszechnych na przykładzie XIX wieku

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Codzienność w cieniu terroru. Okupacja niemiecka w Polsce 1939-1945 (informacja wydawnicza)

 • Chruszczow. Człowiek i epoka (recenzja)

 • VIII edycja konkursu na Najlepszy Debiut Historyczny Roku

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.