Aktualności

 • Kolejny tom serii: Polsko-niemieckie miejsca pamięci: Wspólne/Oddzielne (informacja wydawnicza)

  21 styczeń 2015

 • Na Białych Polaków obława.Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944-1953 (recenzja)

  19 styczeń 2015

 • Interaktywna platforma internetowa Pol-Int

  16 styczeń 2015

 • Wykład z cyklu Kształty galicyjskich tożsamości" w ramach krakowskiego seminarium dziewiętnastowiecznego

  15 styczeń 2015

 • "Clothing, Fashion and Beauty in Historical Perspective" - międzynarodowe warsztaty w Warszawie

  11 styczeń 2015

 • „Historia - dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości” (recenzja)

  10 styczeń 2015

 • Stypendium dla młodych badaczy z Europy Środkowo-Wschodniej

  07 styczeń 2015

 • Ruszyła VII edycja Programu „Patriotyzm Jutra”!

  07 styczeń 2015

 • Warsztaty historyków Europy Środkowo-Wschodniej (27-28.02.2015, Chicago, USA)

  03 styczeń 2015

 • Konferencja: Międzykulturowość w edukacji historycznej

  02 styczeń 2015

Spotkania

 • Wykłady: „Lata 60. Lekcje historii” Debata z cyklu „PRL na zakręcie”

 • Konferencje: Call for Papers: Oral history in Central-Eastern Europe: current research areas, challenges and specificity, Łódź, 17-18 września 2015

 • Nowości wydawnicze: Emil Brix i Arnold Suppan laureatami konkursu im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

 • Konferencje: Konferencja: Jan Bloch, pacyfizm europejski i wyobraźnia Wielkiej Wojny

 • XXw: "Obrazy historii" - ósma edycja cyklu filmowego już trwa!

 • Konferencje: Konferencja: Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci"

 • Konferencje: Entangled Transitions: Between Eastern and Southern Europe 1960s -2014

 • Konferencje: Konferencja: Robotnicy w PRL. Między fikcją a rzeczywistością, Szczecin: 2-3. XII. 2014

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Wojna na Kaszubach. Pamięć polskich i niemieckich świadków (informacja wydawnicza)

 • Prof. Andrzej Friszke laureatem Nagrody Historycznej KLIO 2014!

 • Spotkanie wokół książki Mieczysława Grydzewskiego 'Silva rerum"

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.