Aktualności

 • Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuniści 1945-1950 (recenzja)

  28 listopad 2015

 • "Pamięć i zmiana w Europie Środkowej i Wschodniej" - dyskusja w ramach projektu „Genealogie Pamięci”.

  26 listopad 2015

 • Debata: „Budowanie Niepodległej: zderzenie narracji" – czyli jak wyglądały pierwsze miesiące II Rzeczypospolitej

  24 listopad 2015

 • 7. edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską dotyczącą historii opozycji wobec komunizmu i dyktatury lub idei solidarności społecznej.

  23 listopad 2015

 • „Akademicki Wrocław – powojenna tożsamość miasta w relacjach profesorów” – dyskusja wokół projektu historii mówionej

  23 listopad 2015

 • Pamięć na Słowiańszczyźnie Południowej i Zachodniej – międzynarodowa konferencja w stulecie Slawistyki UW (27-28 listopada 2015)

  18 listopad 2015

 • Jan Długosz (1415-1480). Życie i dzieło. Konferencja w ramach obchodów Roku Jana Długosza

  18 listopad 2015

 • Call for papers: Szlachta w miastach Polski i Rzeczypospolitej (XII/XIII-XVIII wieku) Warszawa, 20-21 maja 2016 r.

  17 listopad 2015

 • „To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje”. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku (informacja wydawnicza)

  16 listopad 2015

 • Dyskusja wokół książki Michał Żymierski 1890-1989

  16 listopad 2015

Spotkania

 • Konferencje: Międzynarodowa konferencja: Niepamięć wojny. Europa Środkowo-Wschodnia w XX/XXI

 • Konferencje: Międzynarodowa konferencja: Ukraina, Ruś w epoce nowożytnej. Instytucje i elity

 • Konferencje: Konferencja: Polska i koniunktura międzynarodowa (XIX - XXI w.), Poznań 4.XII.2015

 • Konferencje: Międzynarodowa konferencja: Po wojnie. Interdyscyplinarne spojrzenie na dawne i nowe terytoria Polski po 1944 r.

 • Wykłady: "Historia z ludzką twarzą. Biografie kobiet w badaniach nad powojenną Polską" - wykład Małgorzaty Fidelis

 • Wykłady: Z archiwum do galerii. Fotografie Służby Bezpieczeństwa między etyką a estetyką

 • Nowości wydawnicze: Nominacje do Nagrody im. Jana Długosza 2015

 • Konferencje: Konferencja: Lata 70. jako źródło współczesności

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Konkurs „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego rozstrzygnięty!

 • Rodziłem się Żydem.. Konwersje Żydów w Rzeczypospolitej w XVII-XVIII wieku (recenzja)

 • Nagroda im. Oskara Haleckiego 2015

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.