Aktualności

 • Geneza „ostatecznego rozwiązania”. Ewolucja nazistowskiej polityki wobec Żydów. Wrzesień 1939 – marzec 1942 (recenzja)

  01 wrzesień 2014

 • Ostatni świadkowie. Utwory solowe na głos dziecięcy (recenzja)

  28 sierpień 2014

 • Wystawa plenerowa: Polacy wymazani. Historia Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku

  25 sierpień 2014

 • Projekcje filmów: „Wysłannik z Polski”, M. Smith oraz Niewykorzystane fragmenty filmu Shoah nagrane przez C. Lanzmanna

  24 sierpień 2014

 • Dialog kultur pamięci w regionie ULB (Ukraina-Litwa-Białoruś) - informacja wydawnicza

  20 sierpień 2014

 • Call for Papers: "Bridging the Divides"

  19 sierpień 2014

 • MKiDN uruchomiło nowy serwis internetowy poświęcony digitalizacji

  18 sierpień 2014

 • „Londyn – stolica Polski” - jesienna wystawa Muzeum Historii Polski

  18 sierpień 2014

 • Wielka Wojna i jej dziedzictwo w ​​Europie Środkowej i na Bliskim Wschodzie - Call for Papers

  12 sierpień 2014

 • Józef Retinger. Polityk prywatny (recenzja)

  07 sierpień 2014

Spotkania

 • Wykłady: Zagłada Romów – zapomniany fragment historii? Dyskusja w Muzeum Historii Żydów Polskich

 • Konferencje: Call for Papers: Polityczne, prawne i ustrojowe rozliczenia z przeszłością w Niemczech, Polsce i Związku Sowieckim od lat trzydziestych do pięćdziesiątych XX wieku

 • Konferencje: Call for Papers: Odbudowa miast zniszczonych w czasie I wojny światowej

 • Konferencje: Call for Papers: „Kultura pamięci. Uwarunkowania społeczno-prawne”

 • Konferencje: Call for Papers: „Kobiety »na zakręcie« 1933/39–1990” – II ogólnopolska konferencja naukowa: Wrocław, 4–5 grudnia 2014 (zgłoszenia do 30 września 2014)

 • Nowości wydawnicze: Rozważania o wieku XX. Rozmowy Timothy'ego Snydera z Tonym Judtem (recenzja)

 • Wykłady: Zarządzanie miejscami z Listy UNESCO w Europie Środkowej – edukacyjny projekt wyszehradzki (7–13 lipca 2014)

 • Wykłady: I Letnia Szkoła Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce i Niemczech (9 czerwca - 18 lipca 2014) pt. Granice, kultury i tożsamości (Borders, Cultures and Identities)

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Nowe numery czasopisma "Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne"

 • Ukazał się nowy numer pisma "Historyka. Studia metodologiczne".

 • Czas Kultury: „Polish Studies” - Call for Papers

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.