Aktualności

 • Wykład: Możliwości i ryzyka obrazowania epok historycznych w kontekście dziejów powszechnych na przykładzie XIX wieku

  17 wrzesień 2014

 • Kontynuacja i zmiana. Historiografia krajów Europy Środkowo-Wschodniej wobec nowych tendencji w nauce XIX-XXI wieku

  16 wrzesień 2014

 • VIII edycja konkursu na Najlepszy Debiut Historyczny Roku

  15 wrzesień 2014

 • Rusza portal www.kulturaparyska.com udostępniający archiwalne numery miesięcznika "Kultura” oraz materiały Instytutu Literackiego

  12 wrzesień 2014

 • Dr Wojciech Frazik laureatem Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza.

  11 wrzesień 2014

 • Stacja kolejowa Krasne-Busk - projekcja filmu przygotowanego w ramach projektu historii mówionej

  10 wrzesień 2014

 • Historical sources of development in Central and Eastern Europe - spotkanie warsztatowe w Budapeszcie

  08 wrzesień 2014

 • Międzynarodowa konferencja: Zrabowane – odzyskane. Dobra kultury – przypadek polski, Kraków: 12–14 listopada 2014

  05 wrzesień 2014

 • Konferencja: Historiografia muzyczna krajów Europy Środkowej i Wschodniej

  04 wrzesień 2014

 • Geneza „ostatecznego rozwiązania”. Ewolucja nazistowskiej polityki wobec Żydów. Wrzesień 1939 – marzec 1942 (recenzja)

  01 wrzesień 2014

Spotkania

 • Wystawy: Wystawa plenerowa: Polacy wymazani. Historia Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku

 • Wystawy: Projekcje filmów: „Wysłannik z Polski”, M. Smith oraz Niewykorzystane fragmenty filmu Shoah nagrane przez C. Lanzmanna

 • Nowości wydawnicze: Dialog kultur pamięci w regionie ULB (Ukraina-Litwa-Białoruś) - informacja wydawnicza

 • Konferencje: Call for Papers: "Bridging the Divides"

 • Wystawy: „Londyn – stolica Polski” - jesienna wystawa Muzeum Historii Polski

 • Konferencje: Wielka Wojna i jej dziedzictwo w ​​Europie Środkowej i na Bliskim Wschodzie - Call for Papers

 • Wykłady: Zagłada Romów – zapomniany fragment historii? Dyskusja w Muzeum Historii Żydów Polskich

 • Konferencje: Call for Papers: Polityczne, prawne i ustrojowe rozliczenia z przeszłością w Niemczech, Polsce i Związku Sowieckim od lat trzydziestych do pięćdziesiątych XX wieku

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Ostatni świadkowie. Utwory solowe na głos dziecięcy (recenzja)

 • Józef Retinger. Polityk prywatny (recenzja)

 • Nowe numery czasopisma "Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne"

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.