Aktualności

 • Pogranicze polsko-żydowskie. Topografia i teksty (recenzja)

  27 luty 2015

 • Czas muzeów w Europie Środkowej. Muzea i centra sztuki współczesnej (1989–2014) - informacja wydawnicza

  26 luty 2015

 • Wykład prof. Petera Haslingera, pt. Eksperci i granice: Polska, Czechosłowacja i Węgry 1918-1921

  23 luty 2015

 • Fotografowie I wojny: Brož, Myšička i Rajman - nowa wystawa w Domu Spotkań z Historią

  23 luty 2015

 • „Galicja po Galicji” - międzynarodowa konferencja naukowa podsumowująca projekt badawczy Międzynarodowego Centrum Kultury

  19 luty 2015

 • Wyparcie i amnezja czyli literatura końca lat 40., 50. i 60. na temat postawy Polaków w czasie Zagłady.

  19 luty 2015

 • Ukazał się kolejny numer "Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej"

  17 luty 2015

 • Konferencja naukowa pt. „Jałta – rzeczywistość, mit i pamięć”.

  15 luty 2015

 • Nowa publikacja z serii „Z Archiwum Historii Mówionej”: Powroty. Warszawa 1945-46

  12 luty 2015

 • Międzynarodowa konferencja naukowa: Sport na peryferiach – przeszłość i teraźniejszość

  12 luty 2015

Spotkania

 • Konferencje: Call for Papers: Kościołów w przestrzeni środkowoeuropejskiej

 • Konferencje: „Łódź w Kraju Warty (1939–1945). Nowe perspektywy badawcze” - konferencja w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej

 • Nowości wydawnicze: Dyskusja wokół książki: Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach 1948–1956

 • XXw: Otwarcie wystawy „Drogi do wyzwolenia. Europejskie dziedzictwo II wojny światowej”

 • Konferencje: Call for Papers: Armia Czerwona i Czerwonoarmiści na ziemiach polskich w latach 1939-1945

 • Konferencje: V Toruńskie Konfrontacje Archiwalne: Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna

 • Konferencje: Muzeum narracyjne. Media i metody budowania opowieści. Spotkania w ramach cyklu seminariów pt. "Nowoczesne muzea i galerie".

 • Wykłady: Auschwitz – spojrzenie po siedemdziesięciu latach - wykład prof. Jacka Leociaka

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • IV Konkurs Historyczny na prace naukowe poświęcone konspiracji i innym formom oporu społecznego

 • Druga strona sojuszu. Żołnierze brytyjscy w Polsce w czasie II wojny światowej (informacja wydawnicza)

 • Kolejny tom serii: Polsko-niemieckie miejsca pamięci: Wspólne/Oddzielne (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.