Aktualności

 • Global Education Outreach Program - POLIN Museum in Warsaw

  26 sierpień 2015

 • "Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie" Timothy'ego Snydera - jesienią w księgarniach.

  21 sierpień 2015

 • „Ziemia obiecana. Miasto i nowoczesność” - wystawa czasowa Muzeum Historii Polski

  18 sierpień 2015

 • Rozpoczął się 3. Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią”

  12 sierpień 2015

 • Jan Karski. Jedno życie. Kompletna historia.Tom I: Madagaskar (recenzja)

  08 sierpień 2015

 • Komuniści przeciwko komunistom (recenzja)

  05 sierpień 2015

 • „Zeszyty Historyczne" z perspektywy półwiecza - konferencja naukowa pokazująca miejsce i rolę pisma w powojennej polskiej historiografii

  03 sierpień 2015

 • „Pamięć Zagłady a tożsamość Romów” - wykład z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów

  01 sierpień 2015

 • "Rewolucja husycka. Czas chwały i czas zmierzchu" (informacja wydawnicza)

  31 lipiec 2015

 • Wystawa: „Zimna wojna. Krótka historia podzielonego świata”

  31 lipiec 2015

Spotkania

 • Wykłady: I Międzynarodowy Festiwal Historyczny Wiek XX - Anamneses (nagrania z debat)

 • Wykłady: Historia Polski widziana zza oceanu: Co przeciętny Amerykanin wie o Polsce i jak to zmienić… (videorelacja)

 • Konferencje: Chicago Catholic Immigrants Conference: The Poles (Call for Papers)

 • Wystawy: Przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego "Obława"

 • Spotkania: Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego dla badaczy dziedzictwa kulturowego Lublina

 • Spotkania: Pokaz filmu „Dzwony pojednania” połączony z dyskusją „Jak poprzez kulturę pokazać historię?”

 • Wystawy: Oryginał Listu Biskupów Polskich do Biskupów Niemieckich z 1965 r. oraz wystawa „Odwaga i pojednanie” w Sejmie RP

 • Konferencje: Call for Papers: Oblicza Postpamięci 2

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945 - 1960 (recenzja)

 • Psychiatry in Communist Europe - informacja wydawnicza

 • "Narody, wyznania, emigracje, porównania" - 4 tom z serii "Historie Polski w wieku XIX”

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.