Aktualności

 • Call for Papers: Oral history in Central-Eastern Europe: current research areas, challenges and specificity, Łódź, 17-18 września 2015

  16 grudzień 2014

 • Emil Brix i Arnold Suppan laureatami konkursu im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

  14 grudzień 2014

 • Wasza Solidarność – nasza wolność. Reakcje emigracji polskiej i świata na wprowadzenie stanu wojennego - wystawa w Lublinie

  11 grudzień 2014

 • Konferencja: Jan Bloch, pacyfizm europejski i wyobraźnia Wielkiej Wojny

  09 grudzień 2014

 • "Obrazy historii" - ósma edycja cyklu filmowego już trwa!

  08 grudzień 2014

 • Konferencja: Pamięć człowieka, pamięć miejsca, miejsca pamięci"

  06 grudzień 2014

 • Entangled Transitions: Between Eastern and Southern Europe 1960s -2014

  05 grudzień 2014

 • Konferencja: Robotnicy w PRL. Między fikcją a rzeczywistością, Szczecin: 2-3. XII. 2014

  01 grudzień 2014

 • Prof. Andrzej Friszke laureatem Nagrody Historycznej KLIO 2014!

  28 listopad 2014

 • Wielka Wojna – 100. rocznica wybuchu I wojny światowej w Kinie Iluzjon

  27 listopad 2014

Spotkania

 • Konferencje: „Radio Wolna Europa – jako mecenas kultury, nauki i sztuki polskiej" - konferencja podsumowująca Rok Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 • Wykłady: Debata: Przemoc seksualna w Polsce w latach 1939–1946: „białe plamy” oraz cele badawcze na przyszłość

 • Wykłady: Spotkanie wokół książki Mieczysława Grydzewskiego 'Silva rerum"

 • Konferencje: Zagłada Żydów na polskiej prowincji (recenzja)

 • Wykłady: Debata: Gra z okupantem. Polacy – Niemcy w pierwszej wojnie

 • Konferencje: Call for Papers: Miejsce po, miejsce bez. Interdyscyplinarne spojrzenia na dynamikę przestrzeni społeczno-kulturowej

 • Konferencje: Konferencja: Ćwierć wieku transformacji (1989-2014): doświadczenia demokratyzacji w Chorwacji i Polsce. Od obalenia komunizmu do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej

 • Wykłady: Debata wokół książki "Dialog kultur pamięci w regionie ULB"

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Relacje Polski z krajami Ameryki Łacińskiej – Kuba (recenzja)

 • Shattered Spaces. Encountering Jewish Ruins in Postwar Germany and Poland (recenzja)

 • Zwaśnieni monarchowie. Europejskie trony w przeddzień katastrofy 1914 roku (recenzja)

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.