Aktualności

 • Międzynarodowa konferencja: Breaking Empires, Making Nations? The First World War and the Reforging of Europe

  26 marzec 2015

 • Mapy szczegółowe XVI w. - prezentacja efektów prac prowadzonych w ramach projektu "Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski"

  26 marzec 2015

 • Call for Papers: „Pół wieku Milenium. Religijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów tysiąclecia chrztu Polski (1956–1966/1967)”

  23 marzec 2015

 • Paryże Innej Europy. Warszawa i Bukareszt w nowej historycznej serii Wydawnictwa W.A.B.

  18 marzec 2015

 • Dyskusja wokół książki „My, ludzie z Marca. Autoportret pokolenia ‘68”.

  17 marzec 2015

 • Ruszył konkurs na Wydarzenie Historyczne Roku 2014

  17 marzec 2015

 • Dialog kultur pamięci w regionie ULB (recenzja)

  15 marzec 2015

 • Wykład otwarty: Żyd i książe - Mendel Lefin i książę Adam Kazimierz Czartoryski. Studium przypadku relacji magnacko-żydowskich

  14 marzec 2015

 • Polityka historyczna w Polsce i Niemczech po roku 1989 (informacja wydawnicza)

  10 marzec 2015

 • Wykład: wykład pt. Historyzm i mitologia między Polską a Finlandią: dyfuzja kulturowa i tożsamość narodowa

  09 marzec 2015

Spotkania

 • Konferencje: Call for Papers: Modernities, Transformations and Evolving Identities in post-1945 Poland

 • XXw: Retrospektywa festiwalu filmów dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci 1944–1989”.

 • Konferencje: Call for Papers: Historia zdrowia i choroby w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 r.

 • XXw: Debata: Historia i płeć – tradycja i perspektywy polskich badań nad dziejami kobiet

 • Wystawy: Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

 • Wykłady: Kobiety i wojna - dyskusja w DSH

 • Wykłady: Wykład prof. Petera Haslingera, pt. Eksperci i granice: Polska, Czechosłowacja i Węgry 1918-1921

 • Wystawy: Fotografowie I wojny: Brož, Myšička i Rajman - nowa wystawa w Domu Spotkań z Historią

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Pogranicze polsko-żydowskie. Topografia i teksty (recenzja)

 • Czas muzeów w Europie Środkowej. Muzea i centra sztuki współczesnej (1989–2014) - informacja wydawnicza

 • Ukazał się kolejny numer "Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej"

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.