Aktualności

 • Narracje (i) infrastruktury. "Mit Ziem Odzyskanych" w pamięci politycznej wczesnej Polski Ludowej (na przykładzie Góry św. Anny i Ślęży) - informacja wydawnicza

  11 luty 2016

 • Grant Oral History – VI edycja konkursu organizowanego przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

  10 luty 2016

 • Czy zbrodnia na miarę Holokaustu może się powtórzyć? Spotkanie z prof. Timothym Snyderm

  10 luty 2016

 • "Ziemia skrywa kości". Zapomniane krajobrazy pamięci - cmentarze protestanckie w Wielkopolsce po 1945 roku

  09 luty 2016

 • Tajne organizacje i tajna policja. Spiskowe teorie i cenzura w XIX-wiecznej Europie. Spotkanie z Adamem Zamoyskim

  08 luty 2016

 • Fundacja Identitas ogłasza konkurs stypendialny na rok akademicki 2015/2016

  08 luty 2016

 • Zadziwiająco niejednogłośnie. Niemieckie reakcje na alianckie projekcje filmów z obozów koncentracyjnych 1945/46 - wykład prof. Ulrike Weckel

  02 luty 2016

 • Informacja wydawnicza: Metamorfozy Społeczne. Społeczeństwo międzywojenne. Nowe spojrzenie, t. 10.

  30 styczeń 2016

 • "Kraków i świat" - międzynarodowa konferencja o fenomenie miasta i dyskusje o trudnej historii Europy Środkowej - w ramach obchodów 25-lecia MCK

  29 styczeń 2016

 • Ukazało się nowe wydanie "Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386-1434"

  29 styczeń 2016

Spotkania

 • XXw: XV edycja Nagrody IPN „Kustosz Pamięci Narodowej” – zgłoszenia do 10 marca 2016

 • Konferencje: "Społeczeństwo wobec awarii w Czarnobylu: 30 lat po katastrofie" - międzynarodowa konferencja naukowa

 • Wykłady: Wykład otwarty pt. „Diabeł w kulturze średniowiecza"

 • Historia regionalna: Ruszyła VIII edycja programu Patriotyzm Jutra!

 • Konferencje: Konferencja:Ku czemu zmierzamy? Edukacja historyczna w szkole a kształcenie akademickie

 • Konferencje: Call for Papers: Rytuały władzy. Ceremoniał dworski i państwowy w późnym średniowieczu i epoce nowożytnej (6-8.X.2016)

 • Konferencje: "Akt 5 listopada 1916 r. - konsekwencje dla Polski i Europy" - w setną rocznicę wydarzenia (Call for Papers)

 • Konferencje: Międzynarodowa konferencja naukowa „Nie tylko Czarnobyl. Ekologiczne wymiary historii komunizmu” (Call for Papers)

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Wypadki gryfickie 1951 (recenzja)

 • Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce (recenzja)

 • Twórczość Wincentego Witosa, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Tytusa Czyżewskiego od 1 stycznia w domenie publicznej

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.