Aktualności

 • Konferencja: Historia zdrowia i choroby w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 r.

  05 październik 2015

 • Ruszyła IX edycja Funduszu Stypendialnego Muzeum Historii Polski

  02 październik 2015

 • Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii

  28 wrzesień 2015

 • XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w roku 2020 odbędzie się w Poznaniu!

  25 wrzesień 2015

 • Wykład prof. Richarda Butterwicka-Pawlikowskiego: "Jean-Jacques Rousseau’s advice to the Poles: Euroscepticism avant la lettre?"

  22 wrzesień 2015

 • „Ziemia obiecana. Miasto i nowoczesność” - czyli jak kształtowały się nowoczesne miasta na ziemiach polskich

  21 wrzesień 2015

 • Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Wirtualna podróż w czasie - projekt Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

  15 wrzesień 2015

 • Historia środowiskowa Polski i Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności

  13 wrzesień 2015

 • Archiwa Polski i Europy: wspólne dziedzictwo – różne doświadczenia

  12 wrzesień 2015

 • Żydzi - Niemcy - Polacy: historie i tradycje w kulturach medycznych - XV Międzynarodowa Konferencja Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny

  08 wrzesień 2015

Spotkania

 • Konferencje: Konferencja: "Oral history in Central - Eastern Europe: current research areas, challenges and specificity"

 • Wykłady: Dyskusja wokół książki: Od krytyki muzeum do muzeum krytycznego

 • Wystawy: Rozpoczął się 3. Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią”

 • Konferencje: „Zeszyty Historyczne" z perspektywy półwiecza - konferencja naukowa pokazująca miejsce i rolę pisma w powojennej polskiej historiografii

 • Wykłady: „Pamięć Zagłady a tożsamość Romów” - wykład z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów

 • Wykłady: I Międzynarodowy Festiwal Historyczny Wiek XX - Anamneses (nagrania z debat)

 • Wykłady: Historia Polski widziana zza oceanu: Co przeciętny Amerykanin wie o Polsce i jak to zmienić… (videorelacja)

 • Konferencje: Chicago Catholic Immigrants Conference: The Poles (Call for Papers)

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Druga edycja konkursu o Nagrodę IDENTITAS

 • "Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie" Timothy'ego Snydera - jesienią w księgarniach.

 • Jan Karski. Jedno życie. Kompletna historia.Tom I: Madagaskar (recenzja)

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.