Aktualności

 • Prof. Andrzej Friszke laureatem Nagrody Historycznej KLIO 2014!

  28 listopad 2014

 • Wielka Wojna – 100. rocznica wybuchu I wojny światowej w Kinie Iluzjon

  27 listopad 2014

 • „Radio Wolna Europa – jako mecenas kultury, nauki i sztuki polskiej" - konferencja podsumowująca Rok Jana Nowaka-Jeziorańskiego

  27 listopad 2014

 • Archiwa Transformacji'89 -nowa kolekcja udostępniona przez Ninatekę

  25 listopad 2014

 • Debata: Przemoc seksualna w Polsce w latach 1939–1946: „białe plamy” oraz cele badawcze na przyszłość

  25 listopad 2014

 • Spotkanie wokół książki Mieczysława Grydzewskiego 'Silva rerum"

  24 listopad 2014

 • Zagłada Żydów na polskiej prowincji (recenzja)

  22 listopad 2014

 • Świat polskiej emigracji lat 40. i 50 na fotografiach Stanisława Cata Mackiewicza - wystawa w Muzeum Historii Fotografii

  19 listopad 2014

 • Debata: Gra z okupantem. Polacy – Niemcy w pierwszej wojnie

  17 listopad 2014

 • Wystawa: Jan Nowak-Jeziorański. Misja: Polska

  16 listopad 2014

Spotkania

 • Konferencje: Call for Papers: Miejsce po, miejsce bez. Interdyscyplinarne spojrzenia na dynamikę przestrzeni społeczno-kulturowej

 • Konferencje: Konferencja: Ćwierć wieku transformacji (1989-2014): doświadczenia demokratyzacji w Chorwacji i Polsce. Od obalenia komunizmu do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej

 • Wykłady: Debata wokół książki "Dialog kultur pamięci w regionie ULB"

 • Konferencje: Konferencja „»Rewolucja społeczna« czy »dzika przebudowa«? Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944–1956)”, Lublin 19-21. listopada 2014

 • Konferencje: Konferencja "Jan Karski. Pamięć i odpowiedzialność" (5-6 listopada 2014)

 • Wykłady: Projekcja i dyskusja wokół filmu: „Żegnaj DDR! Przez Warszawę ku Wolności” (2009)

 • Wystawy: Historyk w muzeum – wykład prof. Antony’ego Polonsky’ego w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

 • XXw: Totally Unofficial. O autobiografii Rafała Lemkina i wymyślaniu pojęcia ludobójstwa - spotkanie warsztatowe

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Relacje Polski z krajami Ameryki Łacińskiej – Kuba (recenzja)

 • Shattered Spaces. Encountering Jewish Ruins in Postwar Germany and Poland (recenzja)

 • Zwaśnieni monarchowie. Europejskie trony w przeddzień katastrofy 1914 roku (recenzja)

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.