Aktualności

 • Nowe numery czasopisma "Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne"

  23 lipiec 2014

 • Call for Papers: Odbudowa miast zniszczonych w czasie I wojny światowej

  22 lipiec 2014

 • Wystawa: Żyd, Polak, legionista 1914–1920 (25.VII - 3.X.2014)

  20 lipiec 2014

 • Call for Papers: „Kultura pamięci. Uwarunkowania społeczno-prawne”

  19 lipiec 2014

 • Ukazał się nowy numer pisma "Historyka. Studia metodologiczne".

  19 lipiec 2014

 • Call for Papers: „Kobiety »na zakręcie« 1933/39–1990” – II ogólnopolska konferencja naukowa: Wrocław, 4–5 grudnia 2014 (zgłoszenia do 30 września 2014)

  15 lipiec 2014

 • Wystawa „Wielka Wojna Polaków 1914-1918”

  15 lipiec 2014

 • Rozważania o wieku XX. Rozmowy Timothy'ego Snydera z Tonym Judtem (recenzja)

  06 lipiec 2014

 • Czas Kultury: „Polish Studies” - Call for Papers

  05 lipiec 2014

 • Zarządzanie miejscami z Listy UNESCO w Europie Środkowej – edukacyjny projekt wyszehradzki (7–13 lipca 2014)

  02 lipiec 2014

Spotkania

 • Wykłady: I Letnia Szkoła Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce i Niemczech (9 czerwca - 18 lipca 2014) pt. Granice, kultury i tożsamości (Borders, Cultures and Identities)

 • Konferencje: Między irredentą a kolaboracją. Ugoda, lojalizm a legalizm. (Call for Papers)

 • XXw: Projekt: "Polscy naukowcy w Niemczech" realizowany w ramach programu MSZ "Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r".

 • XXw: Przegląd filmów propagandowych w Gdańsku (26 - 28. VI. 2014)

 • XXw: Freedom Express - konkurs Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność dotyczący przełomowych wydarzeń roku 1989 i drogi krajów Europy Środkowo-Wschodniej do wolności.

 • Konferencje: Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „1989 – rok zmian” (Call for Papers)

 • Konferencje: 5. Światowy Kongres PIASA (Polskiego Instytutu Nauk i Sztuk w Ameryce)

 • Konferencje: Ruszyła naukowa platforma www.pol-int.org

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • "Z dziejów sportu na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski po II wojnie światowej" (informacja wydawnicza)

 • Złowroga Charyzma Adolfa Hitlera (recenzja)

 • Studia Historica Gedanensia, tom VII, 2016: Z Bogiem i przeciwko Bogu (Call for Papers)

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.