Aktualności

 • Wojna na Kaszubach. Pamięć polskich i niemieckich świadków (recenzja)

  24 kwiecień 2015

 • "Po Zagładzie” - unikatowy zbiór dokumentów, zdjęć i filmów ukazujących funkcjonowanie Centralnego Komitetu Żydów w Polsce.

  24 kwiecień 2015

 • Konferencja „Dziedzictwo II wojny światowej z perspektywy siedemdziesięciu lat” zainauguruje wystawę ’45. Koniec wojny w 45 eksponatach

  21 kwiecień 2015

 • Muzeum Emigracji w Gdyni - otwarcie 16 maja!

  17 kwiecień 2015

 • IX Letnia Szkoła Historii Najnowszej – 7-12 września 2015 (zgłoszenia do 15 czerwca 2015)

  16 kwiecień 2015

 • Dyskusja panelowa: „Kariera SS-Oberscharführera Hermanna Baltruschata 1939-1943

  14 kwiecień 2015

 • CFP: Przywództwo polonijne – jego rola i wpływ na zachowanie tożsamości narodowej polskiej emigracji

  11 kwiecień 2015

 • „Smoleńskie Portrety” – wystawa plenerowa Muzeum Historii Polski upamiętniająca 5. rocznicę katastrofy rządowego samolotu Tu-154M

  10 kwiecień 2015

 • Biblioteka Otwartej Nauki - projekt otwierający dostęp do publikacji naukowych z dziedzin nauk humanistycznych

  09 kwiecień 2015

 • Wykład dr Istvána Kovácsa w ramach cyklu: Polacy i Węgrzy. Historia - polityka - kultura

  07 kwiecień 2015

Spotkania

 • Konferencje: "Miejsce po – miejsce bez" - konferencja poświęcona problemom towarzyszącym badaniom historii miejsc i ludzi doświadczonych przez wojnę

 • Konferencje: Międzykulturowość w edukacji historycznej - czyli jak wykorzystywać wiedzę i refleksją o przeszłości do budowania postaw otwartości

 • Konferencje: Międzynarodowa konferencja: Breaking Empires, Making Nations? The First World War and the Reforging of Europe

 • Wykłady: Mapy szczegółowe XVI w. - prezentacja efektów prac prowadzonych w ramach projektu "Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski"

 • Konferencje: Call for Papers: „Pół wieku Milenium. Religijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów tysiąclecia chrztu Polski (1956–1966/1967)”

 • Nowości wydawnicze: Dyskusja wokół książki „My, ludzie z Marca. Autoportret pokolenia ‘68”.

 • Wystawy: Ruszył konkurs na Wydarzenie Historyczne Roku 2014

 • Nowości wydawnicze: Dialog kultur pamięci w regionie ULB (recenzja)

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Rezydencje w starej fotografii - album unikatowych zdjęć ukazujących przestrzeń życia codziennego dawnych elit (informacja wydawnicza)

 • Paryże Innej Europy. Warszawa i Bukareszt w nowej historycznej serii Wydawnictwa W.A.B.

 • Polityka historyczna w Polsce i Niemczech po roku 1989 (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.