Aktualności

 • „Wydarzenie Historyczne Roku” - plebiscyt Muzeum Historii Polski (zgłoszenia do 31 III)

  15 marzec 2018

 • Konferencja „Muzeum w edukacji”, Wrocław, 21-23 III 2018

  12 marzec 2018

 • CfP: „Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices”, Warszawa 19-20 IV 2018 (zgłoszenia do 18 III)

  28 luty 2018

 • Sympozjum "Doświadczenie (auto)biograficzne a tożsamość. Zapisy literackie pokolenia Marca '68" Warszawa, 12-13 III 2018

  26 luty 2018

 • CfP:„Zanim zbudowano Gdynię. Wpływ odrodzenia państwa w 1918 r. na procesy modernizacyjne ziem polskich”, Toruń, 6-7 XII 2018 r. (zgłoszenia do 30 III)

  24 luty 2018

 • CfP „Rozpad imperiów. Kształtowanie powojennego ładu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1918–1923” – Wrocław, 22-23 XI 2018 (zgłoszenia do 15 IV)

  22 luty 2018

 • A. Zawistowski, Bilety do sklepu. Handel reglamentowany w PRL (informacja wydawnicza)

  18 luty 2018

 • Miasta pamięci– co upamiętnienia mówią nam o danym społeczeństwie, jego historii i stosunku do niej?, Warszawa, 20 II 2018 r.

  17 luty 2018

 • Debata: „Stany Zjednoczone a przemiany okrągłostołowe w Polsce”, Kraków, 20 II 2018 r.

  16 luty 2018

 • Wystawa „Gusen. Granit i śmierć, pamięć i zapomnienie” w Poznaniu, (9 II-13 IV 2018 r.)

  11 luty 2018

Spotkania

 • Konferencje: CfP „Genealogia, prozopografia i dzieje społeczeństw na historycznych obszarach Pomorza w okresie przedindustrialnym (od średniowiecza po wiek XIX)”, Gdańsk 13-14 XII 2018 (zgłoszenia do 30 IV)

 • Konferencje: Call for Papers: "Polacy w Chicago: doświadczenie imigranta. Integracja, izolacja, asymilacja"

 • Nowości wydawnicze: Dwie wizje - wspólna droga: Daszyński i Wojciechowski - debata w Muzeum Historii Polski, Warszawa 11 I 2018 r.

 • Wykłady: Wykład prof. Roberta I. Frosta: „Polska a Szkocja. »Polski« portret Karola Edwarda Stuarta”, Warszawa 10 I 2018 r.

 • Wykłady: W Działdowie zainaugurowano cykl wykładów IPN: „Akademia Niepodległości”

 • XXw: Terapia czy obelga? Dyskusja o książce „Spory o Grossa” Pawła Dobrosielskiego, Warszawa 19 XII 2017 r.

 • Konferencje: II Ogólnopolska konferencja naukowa historyków XIX wieku "Donosy i akta policyjne w warsztacie historyka XIX wieku (do 1918 r.)”, Warszawa 21-22 VI 2018 (zgłoszenia do 30 I 2018)

 • Wykłady: „Nie ma jak modernistyczny Lwów", wykład dr hab. Andrzeja Szczerskiego, Kraków 7 XII 2017

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Andrzej Chwalba, Legiony Polskie 1914-1918 [informacja wydawnicza]

 • Rozliczanie totalitarnej przeszłości: zbrodnie, kolaboracja i symbole przeszłości, red. A. Paczkowski [informacja wydawnicza]

 • Der Geist Polonias. Dwa wieki recepcji kultury polskiej w Niemczech 1741-1942, oprac. M. Zybura [informacja wydawnicza]

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.