Aktualności

 • Robert I. Frost i Andrzej Nowak laureatami Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych

  12 styczeń 2018

 • Dwie wizje - wspólna droga: Daszyński i Wojciechowski - debata w Muzeum Historii Polski, Warszawa 11 I 2018 r.

  03 styczeń 2018

 • Wykład prof. Roberta I. Frosta: „Polska a Szkocja. »Polski« portret Karola Edwarda Stuarta”, Warszawa 10 I 2018 r.

  03 styczeń 2018

 • Ukazał się nowy tom "Acta Poloniae Historica" (Vol.117"Multiple Modernities and State Socialism")

  18 grudzień 2017

 • W Działdowie zainaugurowano cykl wykładów IPN: „Akademia Niepodległości”

  17 grudzień 2017

 • Terapia czy obelga? Dyskusja o książce „Spory o Grossa” Pawła Dobrosielskiego, Warszawa 19 XII 2017 r.

  16 grudzień 2017

 • Thesaurus Poloniae, XVIII edycja (zgłoszenia do 21 I 2018)

  15 grudzień 2017

 • II Ogólnopolska konferencja naukowa historyków XIX wieku "Donosy i akta policyjne w warsztacie historyka XIX wieku (do 1918 r.)”, Warszawa 21-22 VI 2018 (zgłoszenia do 30 I 2018)

  14 grudzień 2017

 • „Polski wiek XX. Nowe perspektywy” - projekt badawczo wydawniczy Ośrodka badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego (zgłoszenia do 31 XII)

  12 grudzień 2017

 • Krzysztof Koehler z Nagrodą Identitas za "Palus Sarmatica"

  11 grudzień 2017

Spotkania

 • Wykłady: „Nie ma jak modernistyczny Lwów", wykład dr hab. Andrzeja Szczerskiego, Kraków 7 XII 2017

 • Nowości wydawnicze: „Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów)” - spotkanie z autorami krytycznej edycji źródła, Kraków 11 XII 2017

 • Konferencje: CfP: Konferencja "Polacy w Chicago: doświadczenie imigranta. Integracja, izolacja, asymilacja”, Warszawa, 14-15 VI 2018

 • Nowości wydawnicze: Spotkanie z Piotrem Lipińskim autorem książki: „Bierut. Kiedy partia była bogiem", Kraków 2 XII 2017

 • Wykłady: „Appeasement – uczciwa oferta czy wielkie złudzenie?” - wykład prof. M. Kornata, Warszawa, 21 XI 2017

 • Wykłady: „Ład rzeczy: projektowanie i sztuka stosowana II Rzeczypospolitej” - wykład dr H. Bilewicza, Kraków 25 XI 2017

 • Konferencje: CfP: „Stulecie odrodzonego Państwa Polskiego na mapie Europy i Świata. Polska myśl geopolityczna w XX wieku”, Rzeszów, 17–19 października 2018 (zgłoszenia do 31 marca 2018)

 • Wykłady: Czy mogła się uratować? Rzeczpospolita w XVIII wieku" - cykl wykładów w Łazienka Królewskich w Warszawie (2017/2018)

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Promocja książki „Anna Walentynowicz 1929–2010”, Gdańsk, 30 X 2017

 • Georges Mink, Polska w sercu Europy. Od roku 1914 do czasów najnowszych. Historia polityczna i konflikty pamięci (informacja wydawnicza)

 • Konkurs imienia profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii (zgłoszenia do 31 X 2017)

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.