Artykuł

14 grudzień 2010

Dr Jan Jacek Bruski - laureatem Konkursu im. W. Felczaka i H Wereszyckiego

Kategoria: XXw, Nowości wydawnicze

W poniedziałek,  13 grudnia 2010 r. , o godz. 12.00, w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Henryka Wereszyckiego i Wacława Felczaka. W X i jubileuszowej edycji Konkursu spośród ośmiu pozycji nominowanych do miana najlepszej książki z zakresu dziejów Europy Środkowo-Wschodniej XIX – XX wieku, Kapituła wyróżniła dwie pozycje.
 
 
Nagrodę Główną, ufundowaną przez Wydawnictwo Literackie, otrzymał Jan Jacek Bruski za książkę, pt. Między prometeizmem a Realpolitik (Wydawnictwo Historia Iagiellonica, 2010)


Nagrodzona książka w rzetelny i interesujący sposób opisuje kształt polsko- sowieckich stosunków politycznych po zawarciu traktatu ryskiego. Znakomity warsztat historyczny autora, odkrywczość wniosków i tez oraz bogactwo źródeł i doskonale prowadzona narracja spotkały się z najwyższym uznaniem Jury Konkursu.

Nagrodę Honorową - za szczególne zasługi na polu naukowym i popularyzatorskim - Jury przyznało Andrzejowi Kastoremu, autorowi pracy: Wielka Brytania wobec wydarzeń w Europie Środkowej w latach II wojny światowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009.

W książce autor prezentuje obraz polityki Wielkiej Brytanii wobec Europy Środkowej w okresie II wojny światowej. Szczególne uznanie budzi rozległa kwerenda archiwalna oraz wyeksponowanie dotychczasowych, zróżnicowanych ustaleń dotyczących brytyjskiej polityki wobec Europy.

W związku z jubileuszową edycja Konkursu wręczenie nagród odbyło się w wyjątkowym miejscu, jakim jest Aula Collegium Maius UJ. Uroczystość uświetnił mini koncert Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego "Słowianki" oraz wystąpienie aktora Teatru im. Słowackiego w Krakowie – Krzysztofa Zawadzkiego, który odczytał fragment korespondencji profesorów Henryka Wereszyckiego i Wacława Felczaka. Współczesną kontynuację idei obu wybitnych profesorów i Patronów Konkursu zaprezentowali przedstawiciele młodego pokolenia historyków, działający w ramach Koła Naukowego Historyków Studentów UJ.

Organizatorem Konkursu od 2001 r. jest Wydział Historyczny UJ oraz Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.

 

Krótka relacja z uroczystości: http://www.tvp.pl/krakow/aktualnosci/kulturalne/ogloszono-laureata-nagrody-za-najlepsza-ksiazke-historyczna/3577033/nagroda-im-felczaka-i-wereszyckiego-dla-jana-jacka-bruskiego/3577291

 

 

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016